Truy cập nội dung luôn

Trong nước Trong nước

Viện ICEA có các hợp tác chặt chẽ đối với các đối tác công nghiệp, các đơn vị đào tạo nghiên cứu trong nước, trong đó có thể kể đến:

  • Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  • Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.
  • Tập đoàn Hóa chất.
  • Tổng công ty Điện lực Việt Nam.
  • Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.
  • Đại học Thái Nguyên.
  • Đại học Hàng Hải.
  • ...

 

Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Kết nối với chúng tôi Kết nối với chúng tôi

 

Access Statistics Access Statistics

5 5 9 0 4 7
Đang online: 184
Hôm nay: 58
Trong tuần: 0
Trong tháng: 23693