Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Nhiệm vụ: Là nhóm nghiên cứu cơ bản duy nhất của Viện, có nhiệm vụ thực hiện các nghiên cứu ứng dụng mang tính định hướng về phương pháp luận. Các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào mô hình hóa đặc điểm động học của hệ thống và các phương pháp điều khiển mới, đặc biệt là dưới điều kiện thời gian thực (real-time conditions, hệ thống điều khiển số sử dụng microcontroller, hay digital signalprocessor) của thực tiễn. Cụ thể:

  • Theo dõi, bám sát các xu hướng phát triển mới về lý thuyết điều khiển, tiến hành phổ biến và cập nhật cho cán bộ NC trong toàn Viện.
  • Tiến hành nghiên cứu mô hình hóa đặc điểm động học của các hệ thống và các phương pháp điều khiển hiện đại.
  • Tiến hành nghiên cứu theo các hướng ứng dụng điều khiển phi tuyến, điều khiển ngẫu nhiên, hệ thống thông minh, điều khiển trong điều kiện thời gian thực (hệ thống điều khiển số) vv...

Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Kết nối với chúng tôi Kết nối với chúng tôi

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

5 5 9 0 8 4
Đang online: 412
Hôm nay: 95
Trong tuần: 0
Trong tháng: 23730