Truy cập nội dung luôn

phòng điều khiển quá trình và tự động hóa xí nghiệp phòng điều khiển quá trình và tự động hóa xí nghiệp

Nhiệm vụ: Đảm nhiệm nghiên cứu – phát triển các hệ thống và phương pháp điều khiển các quá trình tĩnh trong công nghiệp, các phương pháp và thiết bị tự động hóa xí nghiệp. Cụ thể:

  • Nghiên cứu mô hình hóa và phương pháp điều khiển các quá trình nhiệt, quá trình hóa học, quá trình vật liệu, quá trình sinh học và y sinh.
  • Nghiên cứu các phương pháp và cấu trúc truyền thông công nghiệp, cấu trúc hệ thống điều khiển phân tán.
  • Nghiên cứu, thiết kế thiết bị, Hardware và Software điều khiển các quá trình và hệ thống kể trên.

 

Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

 

thống kê truy cập thống kê truy cập

5 5 9 0 4 1
Đang online: 108
Hôm nay: 52
Trong tuần: 0
Trong tháng: 23687