Truy cập nội dung luôn

phòng điều khiển hệ thống năng lượng phòng điều khiển hệ thống năng lượng

Nhiệm vụ: Đảm nhiệm nghiên cứu – phát triển các hệ thống và phương pháp điều khiển các hệ thống năng lượng. Cụ thể:

  • Nghiên cứu các phương pháp mô hình hóa và điều khiển các hệ thống phát dẫn năng lượng điện.
  • Nghiên cứu các phương pháp mô hình hóa và điều khiển các hệ thống phát điện mới trên cơ sở năng lượng tái tạo (sức gió, mặt trời, biomass, biogas, thủy triều), các hệ thống năng lượng cục bộ thông minh.
  • Nghiên cứu, thiết kế thiết bị, Hardware và Software điều khiển các quá trình và hệ thống kể trên.

 

Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Kết nối với chúng tôi Kết nối với chúng tôi

 

Thống kê truy nhập Thống kê truy nhập

5 5 9 0 8 1
Đang online: 399
Hôm nay: 92
Trong tuần: 0
Trong tháng: 23727