Truy cập nội dung luôn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 Viện ICEA triển khai các hướng nghiên cứu trong lĩnh vực Điện, Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa. Các nghiên cứu này liên quan đến:

  • Điều khiển các hệ thống năng lượng tái tạo, năng lượng mới.
  • Truyền động điện nâng cao.
  • Các hệ thống đo và giám sát môi trường.
  • Hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp.
  • Hệ thống đo và điều khiển trong các nhà máy công nghiệp.
  • Lưới điện thông minh.
  • Hệ thống quản lý năng lượng.
  • AI trong nông nghiệp thông minh.
  • ....

Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Kết nối với chúng tôi Kết nối với chúng tôi

 

Access Statistics Access Statistics

5 5 9 0 6 1
Đang online: 83
Hôm nay: 72
Trong tuần: 0
Trong tháng: 23707