Truy cập nội dung luôn

giới thiệu chung giới thiệu chung

Phòng KTĐ&KCTBCN là đơn vị trực thuộc Viện ICEA, hiện Phòng đang triển khai một số các đề tài NCKH  các cấp. Với đội ngũ nghiên cứu mạnh, phòng đã thực hiện thành công nhiều nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong công nghiệp. Nhiều bài báo đăng trên các tạp chí và Hội nghị trong và ngoài nước đã được thực hiện từ Phòng này.

Nhiệm vụ:

  • Đảm nhiệm nghiên cứu - phát triển các thiết bị và phương pháp đo sử dụng trong các dây chuyền sản xuất tự động. 
  • Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ quan trắc môi trường thông minh.
  • Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mạng cảm biến không dây cho các ứng dụng nông nghiệp và ứng dụng trong tự động hóa tòa nhà
  • Đánh giá, thẩm định hệ thống thiết bị tự động trong công nghiệp
  • IoT và Gateway công nghiệp

https://demoicea.hust.edu.vn/documents/84630/114641/PH%C3%92NG+K%E1%BB%B8+THU%E1%BA%ACT+%C4%90O+V%C3%80+KI%E1%BB%82M+CHU%E1%BA%A8N+THI%E1%BA%BET+B%E1%BB%8A+%C4%90O+C%C3%94NG+NGHI%E1%BB%86P1.jpg/ca5a963f-acd6-4f41-9176-758894fb65f1?t=1553568971873

Hình 1. Nhóm nghiên cứu giới thiệu về thiết bị đo nồng độ bụi thông minh

 

https://demoicea.hust.edu.vn/documents/84630/114641/PH%C3%92NG+K%E1%BB%B8+THU%E1%BA%ACT+%C4%90O+V%C3%80+KI%E1%BB%82M+CHU%E1%BA%A8N+THI%E1%BA%BET+B%E1%BB%8A+%C4%90O+C%C3%94NG+NGHI%E1%BB%86P2.jpg/495fe087-688b-4ade-89c4-0ce8a7ceb234?t=1553568990651

Hình 2. Sản phẩm của Đề tài tham gia triển lãm Techmart 2016

Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Kết nối với chúng tôi Kết nối với chúng tôi

 

Thống kê truy nhập Thống kê truy nhập

5 5 9 1 0 0
Đang online: 311
Hôm nay: 111
Trong tuần: 0
Trong tháng: 23746