Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Nhiệm vụ: Đảm nhiệm nghiên cứu – phát triển các hệ thống Robot, phương pháp điều khiển Robot và điều khiển chuyển động. Nói rộng hơn, đây cũng là nhóm đảm nhiệm các vấn đề của lĩnh vực cơ điện tử. Cụ thể:

  • Nghiên cứu, thiết kế tay máy công nghiệp (Industrial Manipulator), các cơ chế Robot khác (song song, xe Robot vv…) và thiết bị đi kèm.
  • Nghiên cứu các phương pháp điều khiển các loại Robot tuần tự (ví dụ: tay máy công nghiệp), Robot song song (ví dụ: Hexapod).
  • Nghiên cứu các phương pháp điều khiển bám trên bề mặt (xe chạy trên ray, xe chạy bám trên mặt đường) và chế tạo thiết bị điều khiển đi kèm.
  • Các phương pháp điều khiển các chuyển động phức hợp của hệ thống máy gia công - chế biến. Chế tạo các thiết bị cần thiết đi kèm.
  • Nghiên cứu, thiết kế Hardware và Software điều khiển Robot và chuyển động.

 

Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Kết nối với chúng tôi Kết nối với chúng tôi

 

Access Statistics Access Statistics

5 5 9 0 9 6
Đang online: 307
Hôm nay: 107
Trong tuần: 0
Trong tháng: 23742