Truy cập nội dung luôn

Đề tài nghiên cứu Đề tài nghiên cứu

Viện ICEA đã và đang triển khai nhiều đề tài Nghiên cứu khoa học các cấp. Kết quả nghiên cứu từ các đề tài này được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, và được ứng dụng trong thực tiễn.

Bên cạnh các đề tài có tài trợ từ Ngân sách nhà nước, Viện cũng tích cực phối hợp triển khai nhiều nghiên cứu ứng dụng với các đối tác Công nghiệp. Nhiều công trình cải tạo nâng cấp các hệ thống đo lường điều khiển được đánh gia cao nhờ chất lượng tốt và giá thành cạnh tranh so với thuê chuyên gia từ nước ngoài.

Các đề tài nghiên cứu

 

 

Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Kết nối với chúng tôi Kết nối với chúng tôi

 

Access Statistics Access Statistics

5 5 9 0 5 3
Đang online: 172
Hôm nay: 64
Trong tuần: 0
Trong tháng: 23699