Truy cập nội dung luôn

Đào tạo tiến sĩ Đào tạo tiến sĩ

Tham gia đào tạo và hỗ trợ đào tạo bậc Tiến sĩ: Tiền thân của Viện - Trung tâm CNC nói riêng, các đơn vị tham gia nói chúng, đều có rất nhiều kinh nghiệm trong đào tạo bậc Tiến sĩ. Viện tham gia tích cực để góp phần tạo nên những thay đổi những nâng cao chất lượng đào tạo. Cụ thể: Tạo điều kiện để NCS gắn liền đề tài nghiên cứu với NCKH và với nhu cầu thực tiễn, gắn liền công việc của NCS với hoạt động KH của Viện. Quy định 1035/2011 chính là cơ sở để đạt được mục tiêu này. Bên cạnh việc hỗ trợ, Viện có thể nhận đào tạo NCS trực tiếp tại Viện, chịu sự hướng dẫn và quản lý chuyên môn KH của Viện nhưng do Viện Điện quản lý về tổ chức - hành chính.

Một số đề xuất hướng nghiên cứu cho NCS:

  • Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến các hệ thống năng lượng tái tạo.
  • Truyền động điện.
  • Các hệ thống thông minh.
  • AI trong nông nghiệp thông minh
  • Nâng cao hiệu suất của các động cơ ổ đỡ từ.
  • Truyền thông công nghiệp - Trễ và vấn đề điều khiển trong thời gian thực.

Danh sách các NCS đang nghiên cứu tại Viện ICEA:

Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Kết nối với chúng tôi Kết nối với chúng tôi

 

Access Statistics Access Statistics

5 5 9 0 5 1
Đang online: 174
Hôm nay: 62
Trong tuần: 0
Trong tháng: 23697