Truy cập nội dung luôn

Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất

Viện ICEA đang quản lý một khối lượng trang thiết bị thí nghiệm đủ mạnh cho hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phần lớn được thừa kế từ Trung tâm CNC. Thiết bị có thể phân (theo xuất xứ) thành 3 loại như sau:

Robot của ABB trong sản xuất linh hoạt - Viện ICEA

  • Trang thiết bị từ dự án PTN Tự động hóa: Dự án, PTN Tự động hóa là dự án đầu tư theo chiều sâu, được khởi động từ cuối 1999 (thời PGS. Hiệu trưởng Hoàng Văn Phong), bắt đầu thực hiện năm 2000 và kết thúc vào năm 20003. Tổng giá trị đầu tư 3 triệu USD

 

  • Trang thiết bị từ dự án PTN Cơ điện tử (kết hợp với TU Dresden): Dự án hợp tác đào tạo Cao học Cơ điện tử giữa ĐHBK Hà Nội và TU Dresden đã dẫn tới việc phía chính phủ CHLB Đức, Bộ Liên bang và Nghiên cứu và Đào tạo (Bundesministerium fur Bildung und Forschung, viết tắt: BMBF) thông qua Cơ quan hỗ trợ hàn lâm Đức (Deutscher Akademischer Autauschdienst, viết tắt: DAAD) đầu tư PTN Cơ điện tử theo thiết kế của TU Dresden. PTN có tổng giá trị ≈ 450.000 - EURO.

 

Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Kết nối với chúng tôi Kết nối với chúng tôi

 

Access Statistics Access Statistics

5 5 9 0 8 7
Đang online: 470
Hôm nay: 98
Trong tuần: 0
Trong tháng: 23733