Truy cập nội dung luôn

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo Viện

Giám đốc Viện: PGS. TS. Nguyễn Quang Địch

Email :                      dich.nguyenquang@hust.edu.vn

Phụ trách :

 • Tổ chức - cán bộ
 • Tài chính
 • Hội đồng Khoa học và Đào tạo
 • Phụ trách chung

 

Phó giám đốc Viện :    TS. Phạm Quang Đăng

Email :                        dang.phamquang@hust.edu.vn

Phụ trách :

 • Cơ sở vật chất và thiết bị
 • Quy hoạch phát triển
 • Chuyển giao công nghệ
 • Đào tạo nâng cao

 

Phó giám đốc Viện :    PGS.TS. Bùi Đăng Thảnh

Email :                        thanh.buidang@hust.edu.vn 

Phụ trách :

 • Đào tạo công nghiệp
 • Nghiên cứu khoa học
 • Hợp tác quốc tế
 • Quan hệ công chúng

Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Kết nối với chúng tôi Kết nối với chúng tôi

 

Access Statistics Access Statistics

5 5 9 0 7 7
Đang online: 166
Hôm nay: 88
Trong tuần: 0
Trong tháng: 23723