Truy cập nội dung luôn

Cán bộ Cán bộ

Quay lại

09. TS. Nguyễn Tùng Lâm

Lý lịch khoa học / Science Profile

Nguyễn Tùng Lâm

Ảnh

Địa chỉ / Address:

Di động / Phone:

024 3868 3518

Email:

lam.nguyentung@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo / Education:

Quá trình công tác / Working Process:

 1. Điều khiển chuyển động
 2. Điều khiển hệ cơ điện tử
 3. Điều khiển truyền động điện

Tạp chí và hội nghị quốc tế / International Conferences and Journals:

 1. Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Boundary control of marine risers with bending couplings. International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), 2012
 2. Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Boundary control of vibration in coupled nonlinear three-dimensional marine risers. The 2012 Conference of the Australian Acoustical Society
 3. Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Boundary control of two dimensional marines risers with bending couplings. Journal of Sound and Vibration, 2013.
 4. Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Boundary control of coupled nonlinear three-dimensional marine risers. Journal of Marine Science and Application, 2012.
 5. Nguyen, T. L. Boundary control of nonlinear marine risers with internal coupling mechanisms. The 2nd Vietnam Conference on Control and Automation, 2013.
 6. Nguyen, T. L., Vu, H. P., and Nguyen, H. P. Active heave compensation for subsea crane systems. The 2ndVietnam Conference on Control and Automation, 2013.
 7. Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Global stabilization of marine risers with varying tension and rotational inertia. Asian Journal of Control, 2014.
 

Tạp chí và hội nghị trong nước / National Conferences and Journals:

 1. Nguyen, T. L. and Nguyen, V. L. A hybrid controller for a pneumatic system. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2009.
 2. Nguyen, T. L., Do, K. D., and Pan, J. Vibration reduction of marine risers with varying tension and rotational inertia. Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, 2013.
 3. Nguyễn Trung Đức, Phan Phú Khánh, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Danh Huy và Nguyễn Quang Địch. Điều khiển phi tuyến ổ bi từ chủ động. Hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ 3, 2015.
 4. T. L. Nguyen and M. D. Duong. Position control and vibration suppression of a flexible crane system. Hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ 3, 2015.

Sách xuất bản / Books:

 1. Nghiên cứu thiết kề hệ thống lọc Kalman cho hệ thống định vị tàu lặn AUV (cấp cơ sở)
 2. Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển dập dao động của tải trọng của hệ thống nâng hạ (cấp Bộ)

Ngoại ngữ / Languages:

Tiếng Anh

Kinh nghiệm giảng dạy công nghiệp / Teaching Experience in Industry


Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Liên lạc với chúng tôi Liên lạc với chúng tôi

 

Thống kê truy nhập Thống kê truy nhập

2 8 8 2 4 1
Đang online: 87
Hôm nay: 615
Trong tuần: 793
Trong tháng: 17464