Truy cập nội dung luôn

Cán bộ Cán bộ

Quay lại

03. PGS. TS Bùi Đăng Thảnh

Lý lịch khoa học / Science Profile

PGS.TS Bùi Đăng Thảnh

Ảnh

Địa chỉ / Address:

Phòng 305, Tòa nhà Hi-tech, ĐH Bách khoa Hà Nội

Di động / Phone:

024 3868 3518

Email:

thanh.buidang@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo / Education:

2007- 2011:

Tiến sỹ, Đại học ENS Cachan, Cộng hòa Pháp

Chuyên ngành: Điện- Tự động hóa

1999- 2001:

Thạc sỹ, Đại học Bách khoa Hà Nội

Chuyên ngành: Đo lường và các hệ thống điều khiển

1994- 1999:

Kỹ sư, Đại học Bách khoa Hà Nội

Chuyên ngành: Đo lường- điều khiển

Quá trình công tác / Working Process:

2012 – nay: Phó viện trưởng, Viện Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa ICEA, Đại học Bách khoa Hà Nội

2001 – nay: Giảng viên, Viện Điện, Đại học Bách khoa Hà Nội

 • Thiết bị đo thông minh không dây
 • Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp (PLC, SCADA, DCS)
 • Hệ thống đo và giám sát môi trường thông minh
 • Ứng dụng IoT trong nông nghiệp thông minh

Tạp chí và hội nghị quốc tế / International Conferences and Journals:

 1. Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019.
 2. Long Thanh Cung, Thinh Duc Dao, Phuong Cong Nguyen, Thanh Dang Bui, "A model-based approach for estimation of the crack depth on a massive metal structure",   Journal on Measurment and Control,   Vol 51, Issue 5-6, 2018. 
 3. Van Anh Vu, Tuan Christian TRUVANT, Dong Cong Trinh, Thanh Dang Bui, “Design of automatic irrigation system for Greenhouse based on LoRa technology,” 2018 IEEE Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2018), Hochiminh City, Vietnam, Sep. 18-20, 2018.
 4. Bui Dang Thanh, Thieu Minh Duc, Nguyen Hoang Nam, “Designing wireless IoT gateway based on Arduino open source hardware,Proceedings the 9th AUN/SEED-Net regional conference on electrical and electronics engineering, pp.312-316, Hanoi, Vietnam, Nov. 18-19, 2016.
 5. Nguyen Huy Phuong, Bui Dang Thanh, “Designing and impementing the water flow monitoring and control system using GPRS communication,Proceedings the 9th AUN/SEED-Net regional conference on electrical and electronics engineering, pp.363-367, Hanoi, Vietnam, Nov. 18-19, 2016.
 6. Bui Dang Thanh, Nguyen Duc Huy, Nguyen Huy Phuong, “Experimental test-bed for studying micro grid performance,Proceedings the 8th AUN/SEED-Net regional conference on electrical and electronics engineering, Manila, Philippines, Nov. 16-17, 2015.
 7. Nguyen Duc Huy, Bui Dang Thanh, Nguyen Huy Phuong, “Optimal placement of Phasor Measurement Units (PMU) for the power transmission system,Proceedings the 8th AUN/SEED-Net regional conference on electrical and electronics engineering, Manila, Philippines, Nov. 16-17, 2015.
 8. Nguyen Hong Nhung, Nguyen Duc Huy, Bui Dang Thanh, “Determination of optimal sizing for energy storage in a hybrid wind-diesel energy system,,Proceedings the 8th AUN/SEED-Net regional conference on electrical and electronics engineering, Manila, Philippines, Nov. 16-17, 2015.
 9. Nguyen Huy Phuong, Nguyen Tung Lam, Bui Dang Thanh, “Realizing the wireless smart meter for smart grid”, Proceedings the 2nd AUN/SEED-Net regional conference on energy engineering, Bangkok, Thailand, Nov. 13-14, 2014.
 10. DONG Thao Phuong, NGUYEN Dai Duong, TA Quang Minh, BUI Dang Thanh, “New Algorithms for Improving the Reliability of Wireless Sensor Network in Renewable Energy Systems,” Proceedings of the international workshop on Renewable Energies, IWRE-2013, Ha Noi, Viet Nam, Oct. 02-03, 2013.
 11. Dang Thanh Bui, Thanh Pham, Van Yen Vu, Bernard Journet, “Improving Opto-Electronic Oscillator stability by Controlling the Electro-Optic Modulator”, Proceedings of IEEE conference on Communications and Electronics, ICCE-2012, pp.63-68, Hue, Viet NamAug. 11-13, 2012.
 12. Dang Thanh Bui, Bernard Journet,  “Stabilizing the operation of optoelectronic oscillator by controlling the temperature of the electrooptic modulator”, Proceedings of the international Cris-epu conference on Energies, Automation and Communication, Ha Noi, Viet Nam, Nov. 16, 2011.
 13. Dang Thanh Bui, Bernard Journet, Van Yem Vu, “Improving the operation of optoelectronic oscillator by stabilizing the electrooptic modulator”, Proceedings of IEEE conference on Advanced Technologies for CommunicationsDa Nang, Viet Nam, Aug. 02-04, 2011.
 14. Dang Thanh Bui, Chi Thanh Nguyen, Isabelle Ledoux-Rak, Joseph Zyss and Bernard Journet, “Determination and compensation of the electro-optic transfer function drift”, Journal on Measurement Science and Technology,  Vol.22, No.12, pp.125105-125116, Dec. 2011.
 15.  Dang Thanh Bui, Lam Duy Nguyên, Bernard Journet, “Improving the behavior of an electro-optic modulator by controlling its temperature”, Journal on Electronics and Communications - REV, pp.75-79, Jan. 2011.
 16. Dang Thanh Bui, Bernard Journet, “Electro-optic modulator bias point optimization by detecting its nonlinear behavior”, Proceedings of IEEE conference on Communications and Electronics, ICCE-2010, pp.118-123, Nha Trang, Viet Nam, Aug. 11-13, 2010.
 17. Dang Thanh Bui, Lam Duy Nguyên, Isabelle Ledoux-Rak, Bernard Journet, “Time evolution of an electro-optic modulator by detection of its nonlinear behavior”, Proceedings of the SPIE Integrated Optoelectronic Devices, OPTO-2010, Vol. 7598, Paper n°25, pp.7598-25.1-7, San Francisco, California, USA, Jan. 23-28, 2010.
 18. Dang Thanh Bui, Lam Duy Nguyên, Bernard Journet, “Improving the behavior of an electro-optic modulator by controlling its temperature”, Proceeding of IEEE conference on Advanced Technologies for Communications, pp.125-128, Hai Phong, Viet Nam, Sep. 12-14, 2009.

Tạp chí và hội nghị trong nước / National Conferences and Journals:

 

 1. Nguyen Huy Phuong, Bui Dang Thanh, “Design And Realization of a Smart Irrigation System For Plants on Sloping Lands and Hills,” Journal of Science & Technology, pp.31-35, Số 120C; tháng 5/2017.
 2. Cung Thanh Long, Bui Dang Thanh, Dao Duc Thinh, Nguyen Van Tung, “Design And Realization of a Non-destructive Testing Device Operating on Eddy Current Principle,” Journal of Science & Technology, pp.47-51, Số 120C; tháng 5/2017.
 3. Nguyen Hoang Nam, Bui Dang Thanh, “Solar Harvesting for Energy Autonomous Wireless Sensor Network in IoT Applications,” Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, số pp.43-48; tháng 4/2017.
 4. Nguyen Duc Huy, Bui Dang Thanh “Islanding Detection based on Prony Analysis,” Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 16, trang 3-8, 8/2016.
 5. Nguyen Minh Duc, Bui Dang Thanh, “Design and realization of an online monitoring device for  dust concentration in  industrial environment,” Journal of Science & Technology, No.113, pp.47-51, 2016.
 6. Ngo Phuong Thuy, Bui Dang Thanh, “Study and design the model of the temperature and humidity monitoring system using wireless communication for agricultural warehouses,” Journal of Science & Technology, No.113, pp.52-55, 2016.
 7. Nguyen Xuan Hieu, Bui Dang Thanh, “Incremental Conductance Method Based Maximum Power Point Tracking Simulation of Solar Photovoltaic Array under Partially Shading Conditions,” Journal of science and energy technology, No. 11, 2016.
 8. Le Thanh Trung, Nguyen The Huan, Vu Duc Thuan, Vu Dang Thuy, Pham Van Minh, Bui Dang Thanh, “Research And Design Of A Multivariable Feedback Controller For The Boiler Water Level In The Thermal Power Plant,” Journal of science and energy technology, No. 13, 2016.
 9. Bùi Đăng Thảnh, “Phương pháp mới trong xác định độ trôi điểm làm việc của bộ điều chế điện quang,” Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật- Học viện KTQS, số 172, trang 89-96, 10/2015.
 10. Bùi Đăng Thảnh, “Cải thiện ứng sử của bộ dao động quang điện tử bằng cách điều khiển nhiệt độ của bộ điều chế quang điện tử,” Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 13, trang 3-7, 8/2015.
 11.  Lê Quyết Thắng, Trần Văn Mạnh, Trịnh Công Đồng, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Hoàng Nam, Bùi Đăng Thảnh, “Nghiên cứu thiết kế thiết bị đo năng lượng một pha không dây ứng dụng trong các tòa nhà thông minh,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2015, Thái Nguyên, 11-2015.
 12. Nguyen Hoang Nam, Dang Thanh Bui, Huy Phuong Nguyen, Cong Dong Trinh and Le Tuan Nguyen, “Automation in Aquaponic sustainable food produced system,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2015, Thái Nguyên, 11-2015.
 13. Nguyễn Xuân Hiếu, Bùi Đăng Thảnh, “Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng bóng che lên đặc tính làm việc của pin quang điện sử dụng phần mềm Matlab/Simulink Simscape,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ năng lượng, số 9, trang 13-23, 10/2015.
 14. Bui Dang Thanh, “Designing the wireless temperature measurement device using integrating FIR filter”, Journal of Science & Technology, No.107, pp.83-87, 2015.
 15. Bui Dang Thanh, Nguyen Hoang Nam,  “Studying the ultrasound propagation in chemical liquid of industrial environment”, Journal of Science & Technology, No.107, pp.103-106, 2015.
 16. Thiều Minh Đức, Bùi Đăng Thảnh, Nguyễn Hoàng Nam, “Sử dụng phần cứng mở Arduino và mã nguồn mở trong thiết kế thiết bị đo và giám sát điện năng thông minh không dây,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI, trang 486-491, Hà Nội, 05 – 2015.
 17. Trần Thế Hùng, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Đăng Thảnh, Hoàng Sỹ Hồng, Nguyễn Hoàng Nam, “Nghiên cứu sự truyền sóng siêu âm trong chất lỏng- xác định tham số phi tuyến B/A,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI, trang 554-560, Hà Nội, 05 – 2015.
 18. Nguyễn Huy Phương, Lê Quyết Thắng, Tạ Quang Minh, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Thị Lan Hương, Bùi Đăng Thảnh, “Phát triển thiết bị đo thông số điện thông minh không dây dựa trên công nghệ nhúng,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI, trang 561-566, Hà Nội, 05 – 2015.
 19. Nguyễn Hoàng Nam, Bùi Đăng Thảnh, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Huế, Đào Đức Thịnh, Hoàng Sỹ Hồng, “Thiết kế phần mềm giám sát và thu thập số liệu cho thiết bị đo thông minh không dây trong lưới điện thông minh,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI, trang 567-573, Hà Nội, 05 – 2015.
 20. Vũ Thành Luân, Bùi Đăng Thảnh, Lê Văn Thăng, Nguyễn Hoàng Nam, “Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm tự chủ năng lượng với pin mặt trời,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI, trang 674-680, Hà Nội, 05 – 2015.
 21. Nguyễn Đức Trung, Lê Đức Toàn, Lê Văn Thăng, Bùi Đăng Thảnh, Nguyễn Hoàng Nam, “Ứng dụng hiệu ứng Seebeck nhằm tự chủ năng lượng cho các thiết bị đo,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI, trang 689-696, Hà Nội, 05 – 2015.
 22. Lê Bá Nam, Bùi Đăng Thảnh, Nguyễn Hoàng Nam, “Tự chủ năng lượng cho thiết bị giám sát sức khỏe bằng phương pháp SPO2 đo nhịp tim,” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI, trang 836-841, Hà Nội, 05 – 2015.
 23. Bui Dang Thanh, “Improving the behavior of wind-diesel hybrid system in smart grid by using statcom”, Journal of Science & Technology, No.103, pp.7-11, 2014.
 24. Nguyen Thanh Nam, Nguyen Hoang Nam, Bui Dang Thanh, “Realizing data acquisition and management system for oil fields,” Journal of Science & Technology, No.101, pp.92-95, 2014.
 25. Bùi Đăng Thảnh, Đào Đức Thịnh, Bernard Journet,  “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ đo sự trôi điểm làm việc của bộ điều chế điện quang”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị tự động hóa toàn quốc- VCCA2011, Hà Nội, 24-25/10/2011.
 26. Bùi Đăng Thảnh, “Nghiên cứu, thiết kế hệ thống đếm bao, ứng dụng trong công nghiệp sản xuất xi măng”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20, Đại học Bách khoa Hà Nội, 10/2006.
 27. Bùi Đăng Thảnh, Hoàng Sỹ Hồng ‘Nghiên cứu và ứng dụng hệ đo lường điều khiển trong điều chế Supe lân’ Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Đo lường toàn quốc lần IV, Hà Nội, 10/2005.
 28. Bùi Đăng Thảnh, Nguyễn Tuấn Ninh ‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ điều khiển giao thức Modbus, ứng dụng trong đo lường công nghiệp’ Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Đo lường toàn quốc lần IV, Hà Nội, 10/2005.

 

Sách xuất bản / Books:

 1. Hoàng Ngọc Nhân, Bùi Đăng ThảnhHệ thống truyền thông công nghiệp, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2012.
 2. Dang Thanh BuiSystème à l’amélioration du comportement d’un Oscillateur O-E, Editions Universitaires Européennes, ISBN 978-613-1-59610-0, 2011.
 3. Phạm Thượng Hàn, Bùi Đăng Thảnh, Đào Đức Thịnh, Nguyễn Anh Tuấn, Hệ thống thông tin công nghiệp, NXB Giáo dục, tái bản lần 2, 2010.
 4. Nguyễn Văn Hòa, Bùi Đăng Thảnh, Hoàng Sỹ Hồng, Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường, NXB Giáo dục, 2005.

 1. 2015-2016: Đề tài cấp Sở KHCN HN, chủ nhiệm,“Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống đo và cảnh báo nồng độ bụi không dây trong công nghiệp”
 2. 2014-2015: Đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm, “Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ cảm biến thông minh không dây ứng dụng trong Smart grid
 3. 2011-2014: Đề tài Nafosted, thành viên nghiên cứu, Bộ KHCN, “Nghiên cứu và phát triển cảm biến hóa học trên cơ sở sóng siêu âm bề mặt sử dụng các vật liệu oxit kim loại có cấu trúc nano”
 4. 2013: Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm, “Nghiên cứu, thiết kế thiết bị đo nồng độ bụi không dây
 5. 2012: Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm, “Nghiên cứu, thiết kế và thực hiện hệ thống bù sự trôi điểm làm việc của bộ điều chế điện quang có sử dụng thuật toán Auto-tuning

Ngoại ngữ / Languages:

 1. Tiếng Anh:      Khá
 2. Tiếng Pháp:     Tốt

Kinh nghiệm giảng dạy công nghiệp / Teaching Experience in Industry

2018: Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, “Vận hành nâng cao, bảo trì bảo dưỡng hệ tự động hóa trong sản xuất Axit Sunfuric”

2018: Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, “Vận hành nâng cao, bảo trì bảo dưỡng trạm cân điện tử”

2017: Công ty CP Thủy điện Thác Bà, “Đào tạo về máy siêu âm do khuyết tật kim loại”

2017: Trường CĐ nghệ Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên, “Hệ thống thiết bị đo lường và tự động hóa” thuộc Dự án Phát triển các trường CĐ nghề chất lượng cao.

2016: Xi măng La Hiên, Quang Sơn, Quán Triều- Thái Nguyên, “Hệ thống Đo lường trong công nghiệp xi măng

2016: Xi măng Long Sơn- Thanh Hóa, “ Hệ thống Đo lường trong công nghiệp xi măng

2016: Xi măng Văn Hóa- Quảng Bình, “Kỹ thuật Đo lường trong công nghiệp xi măng

2015: Thủy điện Sơn La, “Lập trình điều khiển với PLC Modicon của Shneider trong nhà máy thủy điện

2014: Xi măng Nghi Sơn- chi nhánh Nha Trang, “Hệ thống điều khiển của Siemens trong dây chuyền phân phối Xi măng

2014: Xi măng Công Thanh, Thanh Hóa, “Kỹ thuật đo lường trong Công nghiệp xi măng

2013: Asian Institute of Technology,  “Distributed Control System for Thernal Power Plant” for Bangladesh Instrumentation and Control Experts

2013: Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Phú Thọ “Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho trạm 110kV

2013: Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường “Đo lường các thông số môi trường

2012: Tổng công ty Giấy Bãi Bằng, Phú Thọ “Điện tử trong đo lường điều khiển

2012: Cảng hàng không - Sân bay Nội Bài, “Hệ thống mạng Profibus trong sân bay Nội Bài

2011: Công ty nhiệt điện Mao Khê, Quảng Ninh

 • Thiết bị trường trong nhà máy nhiệt điện
 • Hệ thống điều khiển trong nhà máy nhiệt điện

2008: Công ty Xi măng Thái Nguyên, “Các bộ cảm biến trong nhà máy Xi măng

2007: Công ty Thủy điện Na Hang- Tuyên Quang, “Hệ thống SCADA trong nhà máy thủy điện

2007: Công ty Xi măng Cẩm Phả- Quảng Ninh,

 • Hệ thống điều khiển trong nhà máy Xi măng Cẩm Phả
 • Thiết bị đo trong nhà máy Xi măng

2006: Công ty Xi măng Hải Phòng,

 • Hệ thống điều khiển trong nhà máy Xi măng
 • Liên động (interlocking)
 • Các bộ cảm biến công nghiệp trong xi măng

2006: Tổng công ty Xi măng Việt Nam, “Simatic-Net

2006: Công ty nhiệt điện Uông Bí- Quảng Ninh, “Hệ điều khiển DCS Centum CS3000 của Yokogawa

2005: Công ty Xi măng Hoàng Mai- Nghệ An, “Hệ thống điều khiển Cimat 4 trong xi măng Hoàng Mai

2005: Công ty Giấy Bãi Bằng- Phú Thọ, “Vận hành và thiết kế kỹ thuật với hệ DCS Centum CS3000 cho công đoạn hoàn thành

2004: Công ty Xi măng Bút Sơn- Hà Nam, “Vi điều khiển trong Công nghiệp Xi măng

2003: Công ty Thủy điện Hòa Bình, “Hệ thống điều khiển dựa trên S7-400 của Siemens

2002: Công ty Supe Phốt phát và hóa chất Lâm Thao- Phú Thọ, “Hệ điều khiển Centum CS1000 trong nhà máy sản xuất Axit

2012: Cấu hình hệ thống điều khiển ABB cho nhà máy Điện, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Đào tạo chuyển giao công nghệ.

Vai trò: Chủ nhiệm hợp đồng/dự án.

2007: Thiết kế và thực hiện hệ thống điều khiển và giám sát các thông số thử nghiệm cho xe máy, Công ty xe máy điện máy Phương Đông-Hà Nội.

Vai trò: Đồng chủ nhiệm dự án, trực tiếp viết phần mềm thu thập điều khiển và giám sát trên máy tính.

2005: Thiết kế và thực hiện hệ thống cân tự động cho trạm cân xi măng rời, Công ty Xi măng Hoàng Mai- Nghệ An.

Vai trò: Đồng chủ nhiệm dự án, viết phần mềm thu nhận, quản lý số liệu và điều khiển trên máy tính

2004: Thiết kế và thực hiện phần mềm SCADA cho trạm cân 60 tấn, Công ty mía đường Sông Con, Nghệ An

Vai trò: Thành viên, viết phần mềm thu nhận và quản lý số liệu trên máy tính

2004: Thiết kế và thực hiện hệ thống đo mức than, clinker, Công ty Xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Vai trò: Chủ nhiệm dự án, tham gia thiết kế, tích hợp hệ thống

2003: Thiết kế và thực hiện hệ thống điều khiển tự động bơm chất trợ nghiền, Công ty Xi măng Bỉm Sơn

Vai trò: Thành viên, viết phần mềm cho bộ điều khiển, thử nghiệm tại hiện trường

2002: Thiết kế và xây dựng hệ SCADA cho điều chế Supe lân, Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Phú Thọ

Vai trò: Thành viên, phụ trách viết phần mềm SCADA trên máy vận hành giám sát

2001: Thiết kế và xây dựng hệ thống đếm bao xi măng thông minh, Công ty Xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Vai trò: Thành viên, viết phần mềm thu thập, xử lý thông tin, quản lý trên máy tính

2001: Thiết kế hệ DCS Centum CS1000 cho xí nghiệp Axit 3, Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao.

Vai trò: Chủ nhiệm thiết kế

2000: Thiết kế phần mềm SCADA cho trạm cân hoàn thành, Công ty Giấy Bãi Bằng, Phú Thọ.

Vai trò: Chủ nhiệm, thiết kế và thực hiện chính


Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Liên lạc với chúng tôi Liên lạc với chúng tôi

 

Thống kê truy nhập Thống kê truy nhập

2 8 8 2 3 5
Đang online: 75
Hôm nay: 609
Trong tuần: 787
Trong tháng: 17458