Truy cập nội dung luôn

Cán bộ Cán bộ

Quay lại

18. ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Lý lịch khoa học / Science Profile

Nguyễn Tiến Dũng

Ảnh

Địa chỉ / Address:

Di động / Phone:

Email:

Quá trình đào tạo / Education:

Quá trình công tác / Working Process:

1. Điều khiển tự động

2. Máy điện, thiết bị điện

3. Công nghệ vi điện tử MEMS

Tạp chí và hội nghị quốc tế / International Conferences and Journals:

Tạp chí và hội nghị trong nước / National Conferences and Journals:

Sách xuất bản / Books:

  1. Nguyễn Tiến Dũng, Ứng dụng Encoder đề nâng cao chất lượng điều khiển đường đi của robot tự động (Applying encoder to improve quality of controlling line detection of automatic machine), tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 4 (44) Tập 1, năm 2007, trang 97-102.
  2. Cong Nguyen Huu, Dung Nguyen Tien, Nga Nguyen Thi Thanh;Research and Development of an adaptive control system for extremal systems; The 2009 International Forum On Strategic Technologies (IFOST 2009); October 21 – 23, 2009 – Ho Chi Minh city, Vietnam; Session 5 - Renewable Energy and Energy Conservation, page 235 - 238.
  3. Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tiến Dũng, Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng (Designing the adaptive control unit for technologies using liquid fuels), tạp chí Khoa học và công nghệ 6 trường Đại học Kỹ thuật, tập 75, 2009, trang 25-30.
  4. Pham Hong Phuc, Dinh Khac Toan, Dang Bao Lam,Nguyen Tuan Khoa, Nguyen Tien Dung;Design and fabrication of the trapezoidal electrostatic comb-drive actuator; Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 34, No. 4 (2012), pp. 261 – 269
  5. Nguyễn Tiến Dũng, Trần Văn Quân, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Quang Địch; “Phát triển vi động cơ quay dẫn động bằng bộ kích hoạt nhiệt dựa trên công nghệ MEMS”, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học Hà Nội, 09/04/2014; trang 3-8.
  6. Trần Văn Quân, Bùi Hữu Nam, Nguyễn Tiến Dũng; “Vi động cơ nhiệt - điện siêu nhỏ chế tạo bằng công nghệ MEMS”, tạp chí Khoa học Kỹ thuật ĐH Thái Nguyên, tập 119 số 05/2014; trang 141-146.
  7. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Công; Nâng cao chất lượng điều khiển cho đối tượng có đặc tính cực trị, tạp chí khoa học và công nghệ ĐH Thái Nguyên; tập 137, số 07, 2015; trang 191-198.
  8. Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Quang Địch; Thiết kế, chế tạo thử vi động cơ đường kính 2,5mm dựa trên công nghệ MEMS, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật; tập 108-2015,trang 26-32.
  9. Phuc Pham Hong, Lam Dang Bao, Duzng Nguyen Tien, Dich Nguyen Quang; A micro transmission system based on combination of micro elastic structures and ratchet mechanism; Microsystem Technologies Micro- and Nanosystems Information Storage and Processing Systems; Volume 21, Number 11- November 2015.
  10. Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Quang Địch; "Cải tiến và mô phỏng vi động cơ quay kiểu điện nhiệt"; Hội nghị toàn quốc về Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa lần thứ 3 (VCCA 2015), 28-29/11/2015, ĐH Thái Nguyên

 

 

Ngoại ngữ / Languages:

Kinh nghiệm giảng dạy công nghiệp / Teaching Experience in Industry


Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Liên lạc với chúng tôi Liên lạc với chúng tôi

 

Thống kê truy nhập Thống kê truy nhập

2 8 8 2 1 9
Đang online: 192
Hôm nay: 593
Trong tuần: 771
Trong tháng: 17442