Truy cập nội dung luôn

Cán bộ Cán bộ

Quay lại

16. ThS. Giang Hồng Bắc

Lý lịch khoa học / Science Profile

Giang Hồng Bắc

Ảnh

Địa chỉ / Address:

Di động / Phone:

Email:

Quá trình đào tạo / Education:

Quá trình công tác / Working Process:

  1. Mô hình hóa và điều khiển ổ từ tích cực
  2. Điều khiển điện tử công suất

Tạp chí và hội nghị quốc tế / International Conferences and Journals:

Tạp chí và hội nghị trong nước / National Conferences and Journals:

Sách xuất bản / Books:

1. Adaptive Controller Design for Shunt Active Filter Based on Three-Lever
Voltage Source Converter - Giang Hồng Bắc, Lưu Hồng Việt. Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa - VCCA - 2011Việt 

Ngoại ngữ / Languages:

1. Ngoại ngữ

Kinh nghiệm giảng dạy công nghiệp / Teaching Experience in Industry


Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Liên lạc với chúng tôi Liên lạc với chúng tôi

 

Thống kê truy nhập Thống kê truy nhập

2 8 8 2 3 3
Đang online: 73
Hôm nay: 607
Trong tuần: 785
Trong tháng: 17456