Truy cập nội dung luôn

Cán bộ Cán bộ

Quay lại

01. PGS.TS. Nguyễn Quang Địch

Lý lịch khoa học / Science Profile

Nguyễn Quang Địch

Ảnh

Địa chỉ / Address:

Phòng 201, Tòa nhà Hi-tech, ĐH Bách khoa Hà Nội

Di động / Phone:

024 3868 3518

Email:

Quá trình đào tạo / Education:

Quá trình công tác / Working Process:

 1. Hệ truyền động điện cho các động cơ một chiều và xoay chiều,
 2. Nghiên cứu chế tạo và điều khiển vòng bi từ dọc trục và ngang trục (radial and axial magnetic bearings)
 3. Nghiên cứu chế tạo và điều khiển động cơ tự nâng từ trường dọc trục và ngang trục (radial and axial self-bearing motors).
 4. Điều chỉnh tốc độ động cơ ba pha không sử dụng cảm biến tốc độ (sensorless speed control)
 5. Nghiên cứu các ứng dụng cho vòng bi từ và động cơ tự nâng.
 6. Nghiên cứu bộ điều khiển cho máy công cụ (CNC).

Tạp chí và hội nghị quốc tế / International Conferences and Journals:

 1. Nguyen Quang Dich and Ueno Satoshi, “Analysis and Control of Non-Salient Permanent Magnet Axial-Gap Self-Bearing Motor”, IEEE Transactions on Industrial Electronics (SCI, IF2015=6,498), Vol. 58, No. 7,  2011.
 2. Nguyen Quang Dich and Ueno Satoshi, “Modeling and Control of Salient-Pole Permanent Magnet Axial Gap Self-Bearing Motor”, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics (SCI, IF2015=3,427), Vol. 16, No. 3, 2011.
 3. Nguyen Quang Dich, Dinh Xuan Thien, Pham Hong Phuc and Dau Thanh Van, “Study of  Valveless Electromagnetic Micropump by Volume of Fluid and OpenFOAM”,  Japanese Journal of Applied Physic (SCI, IF2015=1,127), Vol. 54, No. 5, 2015.
 4. Phuc Hong Pham, Lam Bao Dang , Dzung Tien Nguyen, Dich Quang Nguyen, “ A micro transmission system based on combination of micro elastic structures and ratchet mechanism”,  Journal of  Microsystem Technologies (SCI, IF2015=0,875), First online: 21 September 2015
 5. Nguyen Quang Dich and Ueno Satoshi, “ Novel Approach in Sensorless Speed Control of Salient Axial-Gap Self-Bearing Motor using Extended Electromotive Force”,  IEEJ Transactions on Industry Applications, Sec. D, Vol. 131, No. 8, 2011.
 6. Nguyen Quang Dich and Ueno Satoshi, “Performance Comparison of Salient and Non-Salient Rotor Type Axial Gap Self-Bearing Motor”, Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, Vol. 18, No. 2, 2010.
 7. Nguyen Quang Dich and Ueno Satoshi, “Sensorless Speed Control of a Permanent Magnet Type Axial Gap Self-Bearing Motor”, Journal of System Design and Dynamics, Vol. 3, No. 4, 2009.

Tạp chí và hội nghị trong nước / National Conferences and Journals:

 1. Nguyen Quang Dich, “Rotor Position Estimation Using High Frequency Signal Injection Method For Vector Control Of Permanent-Magnet Synchronous Motor”,  Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 14, 12/2015
 2. Nguyễn Quang Địch,“ Nghiên cứu bộ quan sát trượt để ước lượng tốc độ và vị trí trục động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu “,  Tạp chí KHCN các Trường Đại học kỹ thuật, số 105, 2015.
 3. Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Hồng Phúc và Nguyễn Quang Địch,“ Thiết kế, chế tạo vi động cơ đường kính 2,5mm dựa trên công nghệ MEMS“,  Tạp chí KHCN các Trường Đại học kỹ thuật, số 108, 2015.
 4. Nguyen Xuan Anh and Nguyen Quang Dich,“Stabilization of 4-pole Active Magnetic Bearing System Using Sliding Mode Control“,  Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, Số 11, 2014
 5. Nguyen Xuan Anh, Nguyen Huy Phuong and Nguyen Quang Dich,“ Cascade Sliding Mode Control of DC Motor“,  Tạp chí KHCN các Trường Đại học kỹ thuật, Số 102, 2014
 6. Nguyen Xuan Anh, Nguyen Huy Phuong and Nguyen Quang Dich,“  Sliding Mode Control for Single Chanel Active Magnetic Bearing “,  Tạp chí KHCN các Trường Đại học kỹ thuật, Số 101, 2014
 7. Bùi Vĩnh Đông và Nguyễn Quang Địch,“ Nghiên cứu hệ truyền động động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc kép“,  Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, Số 8, 2014
 8. Nguyen Quang Dich and Nguyen Huy Phuong,” Modelling and Control of a 4-Pole Active Magnetic Bearing”,  Tạp chí KHCN các Trường Đại học kỹ thuật, Số 90, 2012.
 9. Vu Dang Chu, Nguyen Phu Cuong, Luu Minh Tien and Nguyen Quang Dich,”Modeling and Simulation of Single Stator Axial-Gap Self-Bearing Motor”,  Tạp chí KHCN các Trường Đại học kỹ thuật, số 83, 2011.
 10. Nguyen Quang Dich, Bui Vinh Dong and Ueno Satoshi,” Modeling and Control of Single Channel Active Magnetic Bearing”,  Tạp chí KHCN các Trường Đại học kỹ thuật, số 83, 2011.

Sách xuất bản / Books:

 1. Quang Dich Nguyen and Satoshi Ueno, Magnetic Bearings, Theory and Applications, Chapter 4, ISBN 978-953-307-148-0, 1st edition, SCIYO, Rijeka, 2010.

Ngoại ngữ / Languages:

 1. Tiếng Anh

Kinh nghiệm giảng dạy công nghiệp / Teaching Experience in Industry


Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Liên lạc với chúng tôi Liên lạc với chúng tôi

 

Thống kê truy nhập Thống kê truy nhập

2 8 8 2 3 6
Đang online: 78
Hôm nay: 610
Trong tuần: 788
Trong tháng: 17459