Truy cập nội dung luôn

Cán bộ Cán bộ

Quay lại

04. GS.TSKH. Nguyễn Phùng Quang

Lý lịch khoa học / Science Profile

GS. TSKH. Nguyễn Phùng Quang

Ảnh

Địa chỉ / Address:

Phòng 205, Tòa nhà Hi-tech, ĐH Bách khoa Hà Nội

Di động / Phone:

024 3868 3518

Email:

quang.nguyenphung@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo / Education:

1971 – 1975:

Sinh viên Kỹ thuật điện, Bộ môn Truyền động điện tự động, Viện Kỹ thuật diện, ĐH Kỹ thuật Dresden (TU Dresden), Đức

Nhận bằng Kỹ sư với điểm khá”. Đề tài tốt nghiệp: Truyền động DC đảo chiều không có dòng quẩn

1988 – 1991:

Nghiên cứu sinh, Bộ môn Truyền động điện tự động, Viện Kỹ thuật diện, ĐH Kỹ thuật Dresden (TU Dresden), Đức

Nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành với điểm giỏi”. Đề tài luận án TS: Áp nhanh mômen quay trong các hệ truyền động servo xoay chiều ba pha

4.1994:

Bảo vệ Tiến sĩ KH, Viện Kỹ thuật điện, TU Dresden, Đức

Nhận bằng Tiến sĩ Khoa học với quyền giảng dậy ĐH. Đề tài luận án TSKH: Đóng góp về các hệ truyền động xoay chiều ba pha điều khiển tựa theo từ thông nuôi bởi nghịch lưu nguồn áp

Quá trình công tác / Working Process:

1976 – 1984: Kỹ sư tự động hóa, Viện Công nghệ, Bộ Cơ khí và Luyện kim, Việt Nam

1984 – 1988: Kỹ sư kiểm nghiệm, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Việt Nam

1992 – 1995: Kỹ sư phát triển, Công ty TNHH REFU Elektronik, Metzingen, tiểu bang Baden-Württemberg, Đức

1996 – 1998: Cộng tác viên KH, Bộ môn Truyền động điện tự động, Viện Kỹ thuật diện, ĐH Kỹ thuật Dresden (TU Dresden), Đức

9.1997: Nhận chức danh Privatdozent lĩnh vực điều khiển máy điện tại TU Dresden

Từ 4.1999 tới hiện nay: Giảng viên lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa tại ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

4. 2004: Nhận chức danh Honorarprofessor lĩnh vực truyền động điện tại TU Dresden, thành viên Khoa Kỹ thuật điện và Công nghệ thông tin

10.2004: Nhận chức danh Phó Giáo sư lĩnh vực điều khiển và tự động hóa tại ĐH Bách khoa Hà Nội

11.2009: Nhận chức danh Giáo sư lĩnh vực điều khiển và tự động hóa tại ĐH Bách khoa Hà Nội

 • Điều khiển truyền động điện
 • Điều khiển hệ thống năng lượng tái tạo
 • Hệ thống điều khiển số
 • Điều khiển chuyển động
 • Điều khiển điện tử công suất
 • Mô hình hóa và mô phỏng

Tạp chí và hội nghị quốc tế / International Conferences and Journals:

 1. Nguyen Hong Quang, Nguyen Phung Quang, Do Trung Hai, Nguyen Nhu Hien: On Tracking Control Problem for Polysolenoid Motor Model Predictive Approach. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), vol. 10, no. 1, February 2020, pp. 849-855, ISSN: 2088-8708, http://ijece.iaescore.com/index.php/IJECE/article/view/17940

 2. Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung: A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation. Solar Energy, vol. 188 (Aug. 2019), pp. 1306-1319, Elsevier (SCI, IF: 4.831), ISSN 0038-092X, https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.07.033

 3. Vo Thanh Ha, Ng. Ph. Quang: Flatness-Based Control Design for Two-Mass System Using Induction Motor Drive Fed by Voltage Source Inverter with Ideal Control Performance of Stator Current. Chapter in “Stanislaw Zawiślak, Jacek Rysiński (eds) Engineer of the XXI Century - Proceedings of the VIII International Conference of Students, PhD Students and Young Scientists“, Springer, Mechanisms and Machine Science, 5/2019, vol. 70, pp. 39-50

 4. Võ Thanh Hà, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Đức Nam, Ng. Ph. Quang: Backstepping control of two-mass system using induction motor drive fed by voltage source inverter with ideal control performance of stator current. International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS), vol. 10, no. 2, June 2019, pp. 720-730, ISSN: 2088-8694, http://ijpeds.iaescore.com/index.php/IJPEDS/article/view/16046

 5. Nguyen Hong Quang, Nguyen Phung Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Thanh Binh: Multi parametric model predictive control based on laguerre model for permanent magnet linear synchronous motors. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), vol. 9, no. 2, April 2019, pp. 1067-1077, ISSN: 2088-8708, http://ijece.iaescore.com/index.php/IJECE/issue/view/484

 6. Thang Diep-Thanh, Quang Nguyen-Phung, Huy Nguyen-Duc: Stochastic Control for Optimal Power Flow in Islanded Microgrid. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), vol. 9, no. 2, April 2019, pp. 1045-1057, ISSN: 2088-8708, http://ijece.iaescore.com/index.php/IJECE/issue/view/484

 7. Nguyen Hong Quang, Nguyen Phung Quang, Nguyen Nhu Hien: Modelling Polysolenoid Permanent Stimulation Linear Motors for Real Time Simulation Problem. Intern. Journal of Electrical Electronics & Computer Science Engineering (IJEECSE), vol. 6, issue. 1, Feb. 2019, E-ISSN: 2348-2273, pp. 3-7, https://www.ijeecse.com/V6N1_003.pdf

 8. Hong Quang Nguyen, Phung Quang Nguyen, Nhu Hien Nguyen, Thanh Binh Nguyen: Min Max Model Predictive Control for Polysolenoid Linear Motor. International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS), vol. 9, no. 4, pp. 1666-1675, Dec. 2018, http://ijpeds.iaescore.com/index.php/IJPEDS/issue/view/456, ISSN: 2088-8694

 9. Ng. Ph. Quang, Võ Thanh Hà, Trần Vũ Trung: A New Control Design with Dead-Beat Behavior for Stator Current Vector in Three-Phase AC Drives. SSRG Intern. Journal of Electrical and Electronics Engineering IJEEE, vol. 5, issue 4, pp. 1-5, April 2018, http://www.internationaljournalssrg.org/IJEEE/2018/Volume5-Issue4/IJEEE-V5I4P101.pdf , ISSN: 2348-8379

 10. Thang Diep Thanh, Ng. Ph. Quang, Huy Nguyen Duc: Power flow analysis for islanded microgrid in hierarchical structure of control system using optimal control theory. Journal of Electrical Systems, vol. 13, issue 4, Dec. 2017, pp. 790-805, ISSN 1112-5209, http://journal.esrgroups.org/jes/papers/13_4_14.pdf

 11. Võ Thanh Hà, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Tùng Lâm, Ng. Ph. Quang: Dead-Beat Current Controller Based Wind Turbine Emulator. IEEE Intern. Conf. on System Science and Engineering ICSSE-2017, July 21-23, 2017, HCM City, Vietnam

 12. Thanh Ngo Ngoc, Ng. Ph. Quang, Linh Nguyen Tung, Eleonora Riva Sanseverino, Pietro Romano, Fabio Viola: Increasing efficiency of photovoltaic systems under non-homogeneous solar irradiation using improved Dynamic Programming methods. Solar Energy, vol. 150 (2017), pp. 325-334, Elsevier (SCI, IF: 4.831), ISSN 0038-092X, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X1730350X

 13. Do Van Can, Nguyen Quang Dich, Ng. Ph. Quang: Proposed Structure Hardware of the CNC for Machine Tools Based on System on Chip. The 2nd Intern. Conf. on Control, Automation and Robotics ICCAR 2016, Hong Kong, April 28-30, pp. 243-248, ISBN 9781467398602

 14. Võ Hồng Thái, Nguyễn Tiến Vinh, Trần Khánh Việt Dũng, Nguyễn Đức Huy, Trần Nam Trung, Ng. Ph. Quang: Solutions for local isolated grid with hybrid systems including wind turbine interconnection. Proceeding of International Conference and Exhibition on Clean Energy 2013, Journal of Green Energy

 15. Tuan, D.A.; Quang, N.P.; Quan, D.M: A new and effective controller for induction motor drives using direct decoupling methodology based on exact linearisation algorithm and Kalman filter. Ship Power Plants: Sc.-Tech. Col.- 2011, No. 27, Odesa National Maritime Academy

 16. Đinh Anh Tuan, Ng. Ph. Quang, Le Minh Duc: A new and effective controller for induction motor drives using direct decoupling methodology based on exact linearisation algorithm and adaptive backstepping technology. Intern. Conf. on Control, Automation and Systems (ICCAS), Gyeonggi-do Korea (South), 27-30 Oct. 2010, pp. 1941-1945

 17. Phùng Ngọc Lân, Ng. Ph. Quang, P. Büchner: A Non-linear Control Algorithm for Improving Performance of Wind Generator Using Doubly-Fed Induction Generator. Europe Wind Energy Conference Athens, 26th February – 2nd March 2006

 18. Ng. Ph. Quang, A. Dittrich, Phùng Ngọc Lân: Doubly-Fed Induction Machine as Generator in Wind Power Plant: Nonlinear Control Algorithms with Direct Decoupling. Intern. Conf. CD Proc. of  11th European Conf. on Power Electronics and Applications, 11-14 Sept. 2005 – Dresden, Germany

 19. Ng. Ph. Quang: Nichtlineare Regelstrukturen: Neue Anwendungsperspektiven in Dreh-stromantriebssystemen. antriebstechnik 43 (2004) Nr. 7, S. 42-47

 20. Ng. Ph. Quang: Feldorientiert geregelte Drehstromantriebe mit Pulswechselrichter. Elektrie, Berlin 53 (1999) 5-6, S. 144-149

 21. Ng. Ph. Quang, P. Matthes: Fließkomma- und 32-Bit-Technologie: Antriebsintelligenz ohne Grenzen. SPS-IPC-DRIVES, 12.1998, S. 498-507

 22. Ng. Ph. Quang; A. Dittrich; A. Thieme: Doubly-fed induction machine as generator: control algorithms with decoupling of torque and power factor. Electrical Engineering / Archiv für Elektrotechnik, 10/1997, S. 325-335

 23. Ng. Ph. Quang; R. Schönfeld: Sensorlose und rotorflußorientierte Drehzahlregelung eines Asynchronantriebs in Feldkoordinaten. SPS-IPC-DRIVES 1996, S. 273-279

 24. Ng. Ph. Quang: Mehrgrößenregler löst PI-Regler ab: Von den Parametern zu programmierbaren Reglergleichungen. Elektronik, Heft 8/1996, S. 112-120

 25. Ng. Ph. Quang; R. Wirfs: Mehrgrößenregler löst PI-Regler ab: Ein Umrichterkonzept für Drehstromantriebe. Elektronik, Heft 7/1995, S. 106-110

 26. Ng. Ph. Quang; R. Schönfeld: Eine Stromvektorregelung mit endlicher Einstellzeit für dynamische Drehstromantriebe. Archiv of Electrical Engineering 76, 1993, S. 377-385

 27. Ng. Ph. Quang; R. Schönfeld: Dynamische Stromregelung zur Drehmomenteinprägung in Drehstromantrieben mit Pulswechselrichter. Archiv of Electrical Engineering 76, 1993, S. 317-323

 28. R. Schönfeld; D. H. Dat; H. Lorenz; Ng. Ph. Quang: State Control of AC Position Drives. EPE Florenz, 1991, Vol. 3, pp. 503-508

 29. Ng. Ph. Quang; R. Schönfeld: Stromzustandsregelung: Neues Konzept zur Ständerstromeinprägung für Drehstromstellantriebe mit Pulswechselrichter. Atp, Dez. 1991, S. 432-436

 30. Ng. Ph. Quang; R. Schönfeld: Stromvektorregelung für Drehstromstellantriebe mit Pulswechselrichter. Atp, Nov. 1991, S. 401-405

 31. Ng. Ph. Quang: Verfahren zur Stromregelung in Drehstromstellantrieben: Lösungs-prinzipien und deren Grenzen. Fachtagung “Steuerung mechanischer Systeme“, TU Chemnitz, Feb. 1990, S.102-105

Tạp chí và hội nghị trong nước / National Conferences and Journals:

 1.  Diệp Thanh Thắng, Ng. Ph. Quang, Nguyễn Đức Huy: Control strategy of optimal power flow for microgrid islanded operation based on dynamic programming. Special Issue on Measurement, Control and Automation, vol. 22, no. 1, 04/2019, tr. 31-39 

 2. Ngô Ngọc Thành, Ng. Ph. Quang: Đề xuất mô hình toán cho chiến lược tái cấu trúc các tấm pin quang điện trong điều kiện bức xạ không đồng nhất. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, quyển 22, số 1, 04/2019, tr. 16-22

 3. Ngô Ngọc Thành, Diệp Thanh Thắng, Ng. Ph. Quang: Mô hình toán cho chiến lược tái cấu trúc các tấm pin quang điện sử dụng mạch kết nối song song - nối tiếp. Tuyển tập Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2019, 04-07/09/2019, ISBN: 978-604-95-0875-2

 4. Lê Ngọc Trúc, Nguyễn Văn Quyền, Ng. Ph. Quang: The matrix form of the dynamics of robot manipulators with a novel formulation of Coriolis/centrifugal matrix. Proc. of the 5th Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation VCCA-2019, 04-07/09/2019, ISBN: 978-604-95-0875-2

 5. Đỗ Hoàng Ngân Mi, Lê Tiến Dũng, Ng. Ph. Quang: Điều khiển trượt thích nghi triệt tiêu trạng thái hỗn loạn của hệ truyền động không đồng bộ xoay chiều ba pha điều khiển tựa theo từ thông rotor. Tuyển tập Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2019, 04-07/09/2019, ISBN: 978-604-95-0875-2

 6. Võ Thanh Hà, Ng. Ph. Quang: Các cấu trúc thiết kế điều khiển nâng cao tựa từ thông rotor cho động cơ không đồng bộ với mạch vòng dòng stator lý tưởng. Tuyển tập Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2019, 04-07/09/2019, ISBN: 978-604-95-0875-2

 7. Võ Thanh Hà, Ng. Ph. Quang: Điều khiển tốc độ động cơ KĐB-RLS bằng phương pháp tuyến tính hóa chính xác với phản hồi đạo hàm trạng thái. Tuyển tập Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2019, 04-07/09/2019, ISBN: 978-604-95-0875-2

 8. Võ Thanh Hà, Nguyễn Hai Huỳnh,  Đỗ Phúc Hưng, Ng. Ph. Quang: Thiết kế điều khiển phẳng truyền động điện không đồng bộ hệ hai khâu quán tính ghép mềm nuôi bởi nghịch lưu nguồn áp có vòng điều khiển dòng stator lý tưởng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, số 133 (3/2019), tr. 1-7

 9. Ngô Ngọc Thành, Ng. Ph. Quang, Nguyễn Quang Địch: Phương pháp tăng hiệu suất làm việc của hệ thống năng lượng mặt trời trong điều kiệu chiếu sáng không đồng nhất sử dụng mạch kết nối Series-Parallel. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, quyển 21, số 3, 12/2018, tr. 10-18

 10. Đỗ Hoàng Ngân Mi, Lê Tiến Dũng, Ng. Ph. Quang, Nguyễn Quang Địch: Đặc điểm hỗn loạn của hệ truyền động không đồng bộ xoay chiều ba pha điều khiển tựa theo từ thông rotor. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, quyển 21, số 3, 12/2018, tr. 3-9

 11. Đỗ Hoàng Ngân Mi, Lê Tiến Dũng, Ng. Ph. Quang: Đặc điểm hỗn loạn của các hệ truyền động điện qua ví dụ truyền động không đồng bộ xoay chiều ba pha. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Đà Nẵng, số 11(132)2018, quyển 1, tr. 54-58

 12. Ngo Ngoc Thanh, Ng. Ph. Quang: Simulation of Reconfiguration System Using Matlab - Simulink Environment. Journal on Computer Science and Cybernetics, vol. 34, no. 2 (10/2018), pp. 127-143

 13. Võ Thanh Hà, Nguyễn Đức Nam, Ng. Ph. Quang: Thiết kế backstepping điều khiển truyền động không đồng bộ hệ hai khâu quán tính nuôi bởi nghịch lưu nguồn áp có vòng điều khiển dòng stator lý tưởng. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, quyển 21, số 1, 4/2018, tr. 16-23

 14. Nguyễn Hồng Quang, Ng. Ph. Quang, Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Thanh Bình: Mô hình hóa động cơ tuyến tính dạng ống có xét đến hiệu ứng đầu cuối và vấn đề điều khiển. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, số 20, 12/2017, tr. 67-75

 15. Diep Thanh Thang, Ng. Ph. Quang, Huy Nguyen Duc: Novel control approach for optimal power flow in hybrid wind - photovoltaic - diesel generation systems. Journal on Computer Science and Cybernetics, vol. 33, no. 2 (2017), pp. 180-192, http://vjs.ac.vn/index.php/jcc/article/view/8898

 16. Võ Thanh Hà, Hoàng Thành Nam, Ng. Ph. Quang: Nghiên cứu điều khiển dự báo cho hệ truyền động tựa từ thông rotor biến tần - động cơ không đồng bộ. Tuyển tập Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2017, 01-02/12/2017, ISBN 978-604-73-5569-3

 17. Giang Hồng Bắc, Ng. Ph. Quang: Thiết kế bộ điều khiển bền vững thích nghi với nhiễu tải và sự thay đổi điện cảm tản cho ổ đỡ từ chủ động dựa trên thuật toán UDE. Tuyển tập Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2017, 01-02/12/2017, ISBN 978-604-73-5569-3

 18. Lê Ngọc Trúc, Ng. Ph. Quang, Đào Minh Tuấn: Điều khiển hệ cơ nhiều khớp khi tổn thất cơ chế chấp hành và khả năng ứng dụng vào tay máy công nghiệp. Tuyển tập Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2017, 01-02/12/2017, ISBN 978-604-73-5569-3

 19. Nguyễn Hồng Quang, Ng. Ph. Quang, Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Thanh Bình: Mô hình hóa động cơ tuyến tính dạng ống có xét đến hiệu ứng đầu cuối và vấn đề điều khiển. Tuyển tập Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2017, 01-02/12/2017, ISBN 978-604-73-5569-3

 20. Đỗ Văn Cần, Đoàn Quang Vinh, Ng. Ph. Quang: Thiết kế khối bù xung cho bộ điều khiển CNC-on-Chip trên nền FPGA. Tuyển tập Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2017, 01-02/12/2017, ISBN 978-604-73-5569-3

 21. Võ Thanh Hà, Ng. Ph. Quang: Mô hình điện cơ giảm bậc và các vấn đề điều khiển hệ hai khâu quán tính truyền động không đồng bộ. Tuyển tập Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2017, 01-02/12/2017, ISBN 978-604-73-5569-3

 22. Ngô Ngọc Thành, Ng. Ph. Quang: Chiến lược tái cấu trúc kết nối các tấm pin năng lượng mặt trời dựa trên phương pháp cân bằng bức xạ. Tuyển tập Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2017, 01-02/12/2017, ISBN 978-604-73-5569-3

 23. Thang Diep Thanh, Quang Ng. Ph., Huy Nguyen Duc: Novel Control Approach for SCADA system of Hybrid Wind-Photovoltaic-Diesel in Islanded Operation Mode. Tuyển tập Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2017, 01-02/12/2017, ISBN 978-604-73-5569-3

 24. Lê Ngọc Trúc, Ng. Ph. Quang: Phân tích khả năng điều khiển tay máy công nghiệp trong tình trạng tổn thất cơ chế chấp hành. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, số 19, 8/2017, tr. 38-48

 25. Nguyễn Hồng Quang, Ng. Ph. Quang, Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Thanh Bình: Multi-Parametric Programming based Model Predictive Control for Tracking Control of Polysolenoid Linear Motor. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, số 19, 8/2017, tr. 31-37

 26. Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Tùng Lâm, Vũ Hoàng Phương, Ng. Ph. Quang: Nonlinear Control of a Bidirectional DC-DC Converter for Power Flow of Supercapacitor Energy Storage System. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, số 18, 4/2017, tr. 11-18

 27. Diệp Thanh Thắng, Ng. Ph. Quang, Nguyễn Đức Huy: Điều khiển tối ưu dòng công suất trong cấu trúc điều khiển phân tầng của lưới điện nhỏ ở chế độ ốc đảo. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, số 17, 12/2016, tr. 81-90

 28. Đỗ Văn Cần, Đoàn Quang Vinh, Nguyễn Huy Phương, Ng. Ph. Quang: Nghiên cứu thiết kế thành phần PLC của bộ CNC trên nền CSoC. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, số 17, 12/2016, tr. 18-23

 29. Đỗ Văn Cần, Ng. Ph. Quang, Đoàn Quang Vinh: Nghiên cứu thiết kế phần cứng bộ CNC-on-Chip. Tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử, VCM-2016, tr. 628-635, ISBN 978-604-913 -503-3

 30. Giang Hồng Bắc, Ng. Ph. Quang: Điều khiển tầng ổ đỡ từ chủ động với vòng trong là vòng điều khiển từ thông. Tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử, VCM-2016, tr. 569-573, ISBN 978-604-913 -503-3

 31. Võ Thanh Hà, Ng. Ph. Quang: Vai trò của bộ điều khiển dòng dead-beat trong cách nhìn mới cấu trúc hệ truyền động xoay chiều ba pha. Tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử, VCM-2016, tr. 148-155, ISBN 978-604-913 -503-3

 32. Diep Thanh Thang, Ng. Ph. Quang: Modeling and Optimal Control of Production, Preventive Maintenance, and Sale Age for a Machine Subject to Failures. Tuyển tập Hội nghị KH toàn quốc lần 2 về Cơ kỹ thuật  và Tự động hóa (chào mừng 60 năm ĐHBKHN), tr. 321-331, ISBN 978-604-95 -0221-7

 33. Đỗ Văn Cần, Ng. Ph. Quang, Đoàn Quang Vinh: Nghiên cứu nâng cao chất lượng gia công máy công cụ nhờ bộ gia tốc có cấu trúc linh hoạt trên SoC-FPGA. Tuyển tập Hội nghị KH toàn quốc lần 2 về Cơ kỹ thuật  và Tự động hóa (chào mừng 60 năm ĐHBKHN), tr. 73-81, ISBN 978-604-95 -0221-7

 34. Giang Hồng Bắc, Ng. Ph. Quang: Một cách nhìn khái quát về mô hình toán học ổ đỡ từ chủ động. Tuyển tập Hội nghị KH toàn quốc lần 2 về Cơ kỹ thuật  và Tự động hóa (chào mừng 60 năm ĐHBKHN), tr. 24-27, ISBN 978-604-95 -0221-7

 35. Võ Thanh Hà, Trần Vũ Trung, Ng. Ph. Quang, Đỗ Hoàng Ngân Mi: Một hướng tiếp cận mới về nguyên lý điều khiển tựa từ thông rotor trong truyền động điện xoay chiều ba pha. Tuyển tập Hội nghị KH toàn quốc lần 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa (chào mừng 60 năm ĐHBKHN), tr. 17-23, ISBN 978-604-95 -0221-7

 36. Ngô Ngọc Thành, Ng. Ph. Quang, …Phạm Thượng Cát: Cải tiến thuật toán điều khiển cho bài toán nâng cao hiệu suất làm việc của hệ thống năng lượng mặt trời dưới điều kiện bức xạ không đồng nhất. Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 16, 8/2016, tr. 57-68, ISSN 1859-0551

 37. Võ Thanh Hà, Trần Vũ Trung, Ng. Ph. Quang, Đỗ Hoàng Ngân Mi: Một cách tiếp cận mới khi thiết kế điều khiển tuyến tính vector dòng stator có đáp ứng hữu hạn. Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 16, 8/2016, tr. 50-56, ISSN 1859-0551

 38. Vũ Duy Hưng, Nguyễn Hải Bình, Ng. Ph. Quang: Mô hình hóa động cơ đồng bộ từ thông dọc trục kích từ nam châm vĩnh cửu. Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 15, 04/2016, tr. 55-65

 39. Trần Vũ Trung, Ng. Ph. Quang: Điều khiển động cơ đồng bộ kich thích vĩnh cửu nuôi bởi biến tần ma trận sử dụng phương pháp điều khiển dự báo tường minh. Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 14, 12/2015, tr. 40-46

 40. Nguyễn Văn Bình, Ng. Ph. Quang: Điều khiển máy phát điện chạy sức gió không đồng bộ nguồn kép ở chế độ đồng bộ dưới điều kiện sụt áp lưới không đối xứng. Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 13, 8/2015, tr. 57-63

 41. Trần Vũ Trung, Ng. Ph. Quang: Điều khiển động cơ đồng bộ kich thích vĩnh cửu nuôi bởi biến tần ma trận sử dụng phương pháp điều khiển dự báo tường minh. CD tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2015, 11/2015, Thái Nguyên, ISBN 978-604-913-429-6

 42. Đỗ Văn Cần, Ng. Ph. Quang, Đoàn Quang Vinh: Nghiên cứu và thiết kế ứng dụng hệ thống truyền thông giữa HPS-FPGA trên nền SoC. CD tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2015, 11/2015, Thái Nguyên, ISBN 978-604-913-429-6

 43. Đỗ Văn Cần, Ng. Ph. Quang, Đoàn Quang Vinh: Nghiên cứu xây dựng thuật toán nội suy đường tròn trên nền SoC. CD tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2015, 11/2015, Thái Nguyên, ISBN 978-604-913-429-6

 44. Phạm Tuấn Anh, Ng. Ph. Quang: Cấu trúc điều khiển quá trình trao đổi công suất hữu công của thiết bị kho điện sử dụng siêu tụ tích hợp trong hệ thống điện ốc đảo nguồn phát hỗn hợp gió - diesel. CD tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2015, 11/2015, Thái Nguyên, ISBN 978-604-913-429-6

 45. Đỗ Văn Cần, Ng. Ph. Quang, Đoàn Quang Vinh: Nghiên cứu xây dựng thuật toán nội suy tuyến tính trên nền SoC. Tạp chí KH&CN ĐH Đà Nẵng, số 11(96) 2015, quyển 1, tr. 8-12

 46. Bùi Thị Quỳnh Trang, Ng. Ph. Quang: Bậc tự do trong điều chế vector điều khiển nghịch lưu hai mức nguồn áp và tác động tới chất lượng điện áp ra của việc phân chia thời gian sử dụng hai trạng thái không. Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 12, 4/2015, tr. 21-30

 47. Pham Tuan Anh, Nguyen Van Chuong, Cao Xuan Duc, Ng. Ph. Quang: A predictive control approach for bidirectional DC-DC power converter in supercapacitor energy storage systems. Journal on Computer Science and Control, vol. 31, no. 2 (2015), pp. 123-132

 48. Ng. Ph. Quang: Vai trò của đo lường trong điều khiển và tự động hóa qua ví dụ hệ thống phát điện sức gió. Tuyển tập Hội nghị KH-KT Đo lường toàn quốc lần thứ VI, 2015, tr. 18-29

 49. Ng. Ph. Quang: General overview of control problems in wind power plants. Journal of Computer Science and Cybernetics, vol. 30, no. 4 (2014), pp. 313-334

 50. Ng. Ph. Quang, Pham Tuan Anh: Supercapacitor energy storage system integrated with wind turbine for active power smoothing. Tuyển tập Hội nghị KH&CN Điện lực toàn quốc, Đà Nẵng, 6-7/8/2014, tr. 263-273

 51. Ng. Ph. Quang, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Quang Địch: Khái quát các vấn đề điều khiển hệ thống phát điện từ sức gió. Tuyển tập Hội nghị KH&CN Điện lực toàn quốc, Đà Nẵng, 6-7/8/2014, tr. 250-262

 52. Ng. Ph. Quang: Khái quát các vấn đề điều khiển hệ thống phát điện từ sức gió. Tutorial tại Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ điện tử, VCM-2014, 21-22/11/2014, Đồng Nai

 53. Trần Vũ Trung, Đặng Đức Công, Ng. Ph. Quang: Điều khiển dự báo mômen trực tiếp động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu nuôi bởi biến tần ma trận. Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ điện tử, VCM-2014, 21-22/11/2014, Đồng Nai

 54. Nguyễn Quang Huy, Phạm Xuân Hùng, Ng. Ph. Quang: Điều khiển dự báo mô men trực tiếp trên tập hữu hạn cho đối tượng động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu nuôi bởi biến tần nguồn áp. Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ điện tử, VCM-2014, 21-22/11/2014, Đồng Nai

 55. Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Nam, Ng. Ph. Quang: Điều khiển dự báo trên tập hữu hạn với đối tượng động cơ đồng bộ kích từ vĩnh cửu nuôi bởi biến tần ma trận theo nguyên lí tựa từ thông rotor. Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ điện tử, VCM-2014, 21-22/11/2014, Đồng Nai

 56. Nguyễn Tiến Hải, Đinh Văn Hòa, Ng. Ph. Quang: Điều khiển dự báo động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc sử dụng phương pháp điều khiển mô men trực tiếp nuôi bởi biến tần ma trận. Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ điện tử, VCM-2014, 21-22/11/2014, Đồng Nai

 57. Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chương, Cao Xuân Đức, Ng. Ph. Quang: Supercapacitor energy storage system employed a predictive controller as a power smoothing method for wind turbine. Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ điện tử, VCM-2014, 21-22/11/2014, Đồng Nai

 58. Pham Tuan Anh, Vu Hoang Phuong, Ng. Ph. Quang: Modeling and control of supercapacitor energy storage systems. Journal of Science and Technology, vol. 103, 2014, pp. 01-06

 59. Trần Vũ Trung, Đặng Đức Công, Ng. Ph. Quang: Điều khiển dự báo mômen trực tiếp động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu nuôi bởi biến tần ma trận. Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 10, 8/2014, tr. 40-47

 60. Pham Tuan Anh, Ng. Ph. Quang: Supercapacitor energy storage system integrated with wind turbine for active power smoothing. Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 10, 8/2014, tr. 7-13

 61. Ng. Ph. Quang: Vài suy nghĩ về tiềm năng phát triển phong điện tại khu vực Đà Nẵng. Kỷ yếu Hội thảo CLB các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 44, 4/2014, tr. 153-160

 62. Nguyễn Hữu Quang, Ng. Ph. Quang: Nghiên cứu thiết kế cấu trúc điều khiển phi tuyến động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu sử dụng phương pháp backstepping. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, số 96-2014

 63. Phạm Tâm Thành, Ng. Ph. Quang: Hoàn thiện cấu trúc điều khiển phi tuyến động cơ xoay chiều ba pha dựa trên nguyên lý hệ phẳng. Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, số 8, 12/2013, tr. 11-17

 64. Pham Tam Thanh, Ng. Ph. Quang: Quasi-continuous Implementation of Structural Nonlinear Controller based on Direct-Decoupling for Permanentmagnet Synchronous Motor. 2013 Intern. Conf. on Control, Automation and Information Sciences ICCAIS-2013, Nha Trang

 65. Phạm Tâm Thành, Ng. Ph. Quang: Cấu trúc điều khiển thời gian thực động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc sử dụng phương pháp tuyến tính hóa chính xác. CD tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2013, 22-23/11/2013, Đà Nẵng

 66. Phạm Tâm Thành, Ng. Ph. Quang: Cấu trúc thực nghiệm hệ truyền động xoay chiều ba pha. CD tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2013, 22-23/11/2013, Đà Nẵng

 67. Phạm Tuấn Anh, Ng. Ph. Quang: Mô phỏng động học hệ thống phát điện độc lập lai sức gió – diesel. CD tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2013, 22-23/11/2013, Đà Nẵng

 68. Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Hồng Trường, Ng. Ph. Quang: Điều khiển phi tuyến hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy phát không đồng bộ nguồn kép có xét đến đặc điểm bão hòa điện cảm. Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, số 7, 7/2013, tr. 16-21

 69. Phạm Tâm Thành, Ng. Ph. Quang: Mô hình trạng thái gián đoạn bilinear của máy điện xoay chiều ba pha theo phương pháp Taylor. Chuyên san Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, số 7, 7/2013, tr. 2-7

 70. Nguyễn Thị Mai Hương, Đặng Danh Hoằng, Ng. Ph. Quang: Nâng cao khả năng khắc phục lỗi lưới không đối xứng của hệ thống phát điện chạy bằng sức gió. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, số 92-2013, tr. 14-20

 71. Nguyễn Hữu Quang, Ng. Ph. Quang: Thiết kế bộ điều khiển phi tuyến thích nghi mômen tải cho động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu. CD tuyển tập Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6, VCM2012, Hà Nội

 72. Phạm Tâm Thành, Ng. Ph. Quang: Điều khiển động cơ xoay chiều ba pha không đồng bộ Rotor lồng sóc dựa trên cấu trúc tách kênh trực tiếp. CD tuyển tập Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6, VCM2012, Hà Nội

 73. Phạm Tuấn Anh, Ng. Ph. Quang: Thiết bị kho điện cho hệ thống phát điện sức gió lưới hải đảo: Cấu trúc hệ thống, nguyên tắc làm việc và những vấn đề kỹ thuật cần giải quyết. CD tuyển tập Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6, VCM2012, Hà Nội

 74. Đào Phương Nam, Ng. Ph. Quang: Cải tiến phương pháp xác định vị trí đỉnh cực của động cơ tuyến tính loại đồng bộ - kích thích vĩnh cửu trên cơ sở điều khiển lực đẩy thích nghi với sai lệch góc tựa. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 28 số 1 (2012), tr. 41-51

 75. Đặng Danh Hoằng, Ng. Ph. Quang: Điều khiển phi tuyến hệ thống phát điện chạy sức gió sử dụng máy phát không đồng bộ nguồn kép trên cơ sở hệ thụ động Euler – Lagrange và Hamilton. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 28 số 1 (2012), tr. 9-19

 76. Nguyễn Thị Mai Hương, Ng. Ph. Quang: Nghiên cứu nâng cao khả năng trụ lưới của hệ thống phát điện chạy sức gió sử dụng máy phát không đồng bộ nguồn kép trong điều kiện điện áp lưới không đối xứng. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 27 số 4 (2011), tr. 374-388

 77. Phạm Tâm Thành, Ng. Ph. Quang: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha không dùng cảm biến tốc độ theo phương pháp thích nghi dùng mô hình chuẩn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, số 84-2011, tr. 12-17

 78. Ng. Ph. Quang, Nguyễn Hoàng Hải: Điều khiển tựa phẳng cho máy phát điện không đồng bộ nguồn kép. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, số 84-2011, tr. 1-5

 79. Lê Anh Tuấn, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Viết Trường, Ng. Ph. Quang: Mô hình hóa đối tượng chuyển động thẳng tạo trực tiếp và đề xuất cấu trúc điều khiển. CD tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 1 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2011, Hà Nội

 80. Nguyễn Thị Mai Hương, Ng. Ph. Quang: Sách lược trụ lưới theo phương pháp tổng hợp các thành phần đối xứng trong hệ thống máy phát sức gió. CD tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 1 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2011, Hà Nội

 81. Đào Phương Nam, Ng. Ph. Quang: Xác định vị trí đỉnh cực ban đầu của động cơ tuyến tính loại đồng bộ kích thích vĩnh cửu sử dụng phương pháp điều khiển lực đẩy. CD tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 1 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2011, Hà Nội

 82. Phạm Tâm Thành, Ng. Ph. Quang: Khảo sát đặc điểm ổn định của mô hình trạng thái gián đoạn của động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu. CD tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 1 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2011, Hà Nội

 83. Đặng Danh Hoằng, Ng. Ph. Quang: Thiết kế bộ điều khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép kết hợp phương pháp tựa theo thụ động Euler-Lagrange (EL) và luật Hamiltonian. CD tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 1 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA-2011, Hà Nội

 84. Ng. Ph. Quang, Đào Phương Nam, Ninh Văn Cường, Lê Ngọc Hưng: Cấu trúc điều khiển tựa phẳng cho động cơ tuyến tính đồng bộ - kích thích vĩnh cửu. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, số 81-2011, tr. 22-26

 85. Ng. Ph. Quang, Đào Phương Nam: Phân tích so sánh hai giải pháp điều khiển phi tuyến trong điều khiển động cơ tuyến tính loại đồng bộ kích thích vĩnh cửu. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 26 số 4 (2010), tr. 341-349

 86. Đinh Anh Tuấn, Phạm Ngọc Tiệp, Ng. Ph. Quang: Cải thiện chất lượng truyền động không đồng bộ trong các cơ cấu chấp hành có bão hòa từ. CD tuyển tập Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 5, VCM2010, TP Hồ Chí Minh

 87. Nguyễn Thị Mai Hương, Đặng Danh Hoằng, Ng. Ph. Quang: Nâng cao khả năng khắc phục lỗi lưới không đối xứng của hệ thống phát điện chạy bằng sức gió. CD tuyển tập Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 5, VCM2010, TP Hồ Chí Minh

 88. Ng. Ph. Quang, Đào Phương Nam: Nghiên cứu cấu trúc điều khiển phi tuyến cho động cơ tuyến tính đồng bộ - kích thích vĩnh cửu dựa trên hai giải pháp điều khiển phi tuyến. CD tuyển tập Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 5, VCM2010, TP Hồ Chí Minh

 89. Ng. Ph. Quang: Vị trí của điều khiển CNC trong phát triển công nghiệp chế tạo máy trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Tạp chí Thăng Long - KH&CN, Sở KH&CN Hà Nội, số 9/2010, tr. 41-52

 90. Ng. Ph. Quang, Đào Phương Nam: Research of nonlinear controller structure for linear permanentmagnet excited synchronous motor refer to 2 nonlinear controller designs. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, số 79-2010, tr. 43-48

 91. Đinh Anh Tuấn, Ng. Ph. Quang: Cải thiện chất lượng truyền động không đồng bộ bằng cấu trúc tách kênh trực tiếp sử dụng Kalman Filter để quan sát từ thông. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, số 77-2010, tr. 56-61

 92. Đặng Danh Hoằng, Ng. Ph. Quang: Thiết kế bộ điều khiển dựa trên thụ động (Passivity-based) để điều khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, số 76-2010, tr. 12-17

 93. Đào Phương Nam, Ng. Ph. Quang: Cấu trúc điều khiển tách kênh trực tiếp cho động cơ tuyến tính đồng bộ - kích thích vĩnh cửu. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, số 75-2010, tr. 44-48

 94. Nguyễn Hùng Cường, Chu Xuân Dũng, Ng. Ph. Quang: Điều khiển tựa phẳng động cơ không đồng Rotor lồng sóc. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, số 75-2010, tr. 31-35

 95. Nguyễn Đình Hiếu, Ng. Ph. Quang: Điều khiển động cơ không đồng bộ không cần cảm biến tốc độ sử dụng lọc Kalman trong cấu trúc có tách kênh trực tiếp. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, số 74-2009, tr. 24-29

 96. Nguyễn Hùng Cường, Chu Xuân Dũng, Ng. Ph. Quang: Điều khiển động cơ không đồng Rotor lồng sóc trên cơ sở nguyên lý hệ phẳng. Kỷ yếu Hội nghị KHCN cơ khí chế tạo toàn quốc lần 2, 18/11/2009, NXB Khoa học & Kỹ thuật, tr. 255-258

 97. Ng. Ph. Quang, Phan Thành Chung, Đỗ Thị Loan: Điều khiển trượt bộ biến đổi DC-DC tăng áp và giảm áp kiểu quadratic. Tạp chí Kỹ thuật và Trang bị, Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng, số 110, 11/2009, tr. 34-36

 98. Ng. Ph. Quang, Nguyễn Ngọc Dĩnh: Điều khiển động cơ khởi động Turbine khí M15Э-OM5 bằng cấu trúc điều khiển liên hoàn. Tạp chí KH&CN, Đại học Đà Nẵng, số 4(33), 2009, tr. 43-48

 99. Ng. Ph. Quang, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Lê Hoàng: Sử dụng lọc Kalman để quan sát từ thông Rotor và nhận dạng hằng số thời gian Rotor trong cấu trúc điều khiển tách kênh trực tiếp động cơ không đồng bộ. Tạp chí KH&CN, Đại học Đà Nẵng, số 3(32), 2009, tr. 68-75

 100. Nguyễn Tiến Hiếu, Ng. Ph. Quang: Nghiên cứu, thiết kế bộ biến đổi DC-DC công suất 20kW điều khiển theo nguyên lý thụ động. Tạp chí Thăng Long - KH&CN, Sở KH&CN Hà Nội, số 1/2009, tr. 50-59 và 64

 101. Đào Phương Nam, Ng. Ph. Quang: Xây dựng bộ điều khiển tách kênh trực tiếp điều khiển động cơ tuyến tính loại đồng bộ kích thích vĩnh cửu. Tạp chí Thăng Long - KH&CN, Sở KH&CN Hà Nội, số 1/2009, tr. 41-49

 102. Nguyễn Thu Trang, Ng. Ph. Quang: Về triển vọng ứng dụng công cụ SIMMECHANICS trong nghiên cứu, khảo sát hoạt động và điều khiển Robot. Tạp chí Thăng Long - KH&CN, Sở KH&CN Hà Nội, số 1/2009, tr. 37-40

 103. Ng. Ph. Quang: Cấu trúc phi tuyến có tách kênh trực tiếp điều khiển vector cho máy điện xoay chiều ba pha. Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, số đặc biệt 3/2009 (báo cáo tại hội thảo “Tự động hóa và Robotics trong quốc phòng và kinh tế”), tr. 156-163

 104. Ng. Ph. Quang: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ phát điện bằng sức gió có công suất 10-30kW phù hợp với điều kiện Việt Nam. Báo cáo kết thúc đề tài cấp nhà nước KC.06.20CN, Trung tâm Thông tin Quốc gia, 3/2007

 105. Cao Xuân Tuyển, Ng. Ph. Quang: Điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió với bộ điều khiển dòng thích nghi bền vững trên cơ sở kỹ thuật backstepping. Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên, số 3(43), tập 1, 2007, tr. 115-120

 106. Ng. Ph. Quang: Điều chế ngẫu nhiên: Giải pháp cải thiện phổ sóng hài. Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 86, 10/2007, tr. 97-100 và 102

 107. Đỗ Anh Tuấn, Trần Dương, Ng. Ph. Quang: Mô hình hóa, mô phỏng và điều khiển robot công nghiệp IRB2400. Chuyên san “Kỹ thuật Điều khiển tự động”, số 6(6)2007, tr. 14-20, Tạp chí Tự động hóa ngày nay

 108. Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Đình Hòa, Ng. Ph. Quang: Điều khiển tuyến tính hóa chính xác Brushless DC Motor. Chuyên san “Kỹ thuật Điều khiển tự động”, số 6(6)2007, tr. 9-13, Tạp chí Tự động hóa ngày nay

 109. Cao Xuân Tuyển, Ng. Ph. Quang: Vấn đề khử sai lệch tĩnh và các kết quả thực nghiệm về áp dụng các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió. Tạp chí KH&CN các trường ĐHKT, số 59-2007, tr. 39-44

 110. Ng. Ph. Quang, Lê Anh Tuấn: Điều chế điện áp cho nghịch lưu cầu 1 pha: Giải quyết vấn đề dưới cách nhìn vector. Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 1+2(77+78)2007, tr. 23-27

 111. Cao Xuân Tuyển, Ng. Ph. Quang: Kết quả thực nghiệm điều khiển máy điện không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió áp dụng phương pháp thiết kế phi tuyến backstepping. Chuyên san “Kỹ thuật Điều khiển tự động”, số 12(5)2006, tr. 3-12, Tạp chí Tự động hóa ngày nay

 112. Phạm Trung Kiên, Ng. Ph. Quang: Giám sát thực trạng vận hành và chẩn đoán lỗi từ xa hệ thống phát điện chạy sức gió thuộc đề tài KC.06.20CN. Chuyên san “Kỹ thuật Điều khiển tự động”, số 6(4)2006, tr. 51-57, Tạp chí Tự động hóa ngày nay

 113. Ng. Ph. Quang, Lê Minh Kiên, Phạm Minh Tân: Phương pháp điều khiển bù hệ số công suất trong hệ thống phát điện chạy sức gió KC.06.20CN. Chuyên san “Kỹ thuật Điều khiển tự động”, số 6(4)2006, tr. 35-44, Tạp chí Tự động hóa ngày nay

 114. Gert-Helge Geitner, Ng. Ph. Quang: Phương pháp thiết kế tối ưu module: Ví dụ ứng dụng cho các cấu trúc điều khiển số trên không gian trạng thái. Chuyên san “Kỹ thuật Điều khiển tự động”, số 6(4)2006, tr. 8-13, Tạp chí Tự động hóa ngày nay

 115. Ng. Ph. Quang: Điều khiển Robot công nghiệp: Những vấn đề cần biết - Phần 2 (tiếp): Các phương pháp mô tả vị trí Robot.  Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 6(70)2006, tr. 66-70

 116. Ng. Ph. Quang: Điều khiển Robot công nghiệp: Những vấn đề cần biết - Phần 2: Các phương pháp mô tả vị trí Robot.  Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 5(69)2006, tr. 53-57 và 60

 117. Ng. Ph. Quang: Điều khiển Robot công nghiệp: Những vấn đề cần biết - Phần 1: Các phần tử của Robot công nghiệp.  Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 4(68)2006, tr. 49-52

 118. Ng. Ph. Quang, Lê Anh Tuấn, Trương Xuân Hùng, Phí Kim Phúc, Phạm Trung Kiên: Hệ thống phát điện sức gió công suất 20kW hoạt động ở chế độ ốc đảo. Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 1+2(65+66)2006, tr. 76-79 và 83

 119. Đỗ Quốc Quang, Ng. Ph. Quang,  Đỗ Xuân Ngôi, Trần Xuân Thành, Nguyễn Đình Kiên, Lê Khánh Toàn: Static Analysis of Cable-braced Column Used at 10-30kW Wind Power Plant KC.06.20CN. Chuyên san “Kỹ thuật Điều khiển tự động”, số 12(3)2005, tr. 34-39, Tạp chí Tự động hóa ngày nay

 120. Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Lê Chi, Ng. Ph. Quang: Cấu trúc tách kênh trực tiếp điều khiển hệ thống máy phát điện không đồng bộ nguồn kép. Chuyên san “Kỹ thuật Điều khiển tự động”, số 6(2)2005, tr. 28-35, Tạp chí Tự động hóa ngày nay

 121. Cao Xuân Tuyển, Ng. Ph. Quang: Các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật Backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió.  The 6th Vietnam Conference on Automation (6th VICA). Hà Nội 4/2005, Hội nghị toàn quốc lần 6 về Tự động hóa, tr. 545-550

 122. Ng. Ph. Quang: Nonlinear Control Structures: New Application Perspective in 3-Phase AC Drives. Proc. of the 8th Intern. Conf. on Mechatronics Technology ICMT 2004, November 8-12, 2004, Hanoi, pp. 213-219

 123. Nguyễn Thế Cường, Ng. Ph. Quang: Ứng dụng phương pháp tuyến tính hóa chính xác trong điều khiển động cơ đồng bộ – kích thích vĩnh cửu. Chuyên san “Kỹ thuật Điều khiển tự động”, số 11(1)2004, tr. 39-46, Tạp chí Tự động hóa ngày nay

 124. Dương Hoài Nam, Ng. Ph. Quang: Về triển vọng ứng dụng phương pháp tuyến tính hóa chính xác trong điều khiển động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc. Chuyên san “Kỹ thuật Điều khiển tự động”, số 11(1)2004, tr. 10-15, Tạp chí Tự động hóa ngày nay

 125. Ng. Ph. Quang, Trương Xuân Hùng, Bùi Thị Thanh: Ứng dụng dây chuyền sản xuất mạch in quy mô nhỏ trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm điện tử – cơ điện tử Việt Nam. Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 10(50)2004, tr. 13-15 và 30

 126. Ng. Ph. Quang, Lê Anh Tuấn: Về triển vọng sử dụng phương pháp Backstepping để thiết kế khâu điều chỉnh phi tuyến cho động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc.  Tuyển tập hội nghị toàn quốc lần 2 về Cơ điện tử (Proceedings of the 2nd National Conference on Mechatronics), TP Hồ Chí Minh 05/2004, tr. 66-73

 127. Lê Anh Tuấn, Ng. Ph. Quang: Tổng hợp bộ điều khiển phi tuyến cho động cơ dị bộ Rotor lồng sóc bằng phương pháp Backstepping. Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 1+2(41-42)2004, tr. 43-49

 128. Ng. Ph. Quang: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị phát điện chạy sức gió tại Việt Nam: Tiềm năng và cơ hội. Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 12(40)2003, tr. 20-21

 129. Ng. Ph. Quang: Khái quát về nguyên lý và cấu trúc điều khiển động cơ từ kháng loại đóng ngắt (Switched Reluctance Motors). Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 1(30)2003

 130. Ng. Ph. Quang: Động cơ tuyến tính - Đối tượng công nghệ bị bỏ quên. Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 11(28)2002, tr. 26-29

 131. Ng. Ph. Quang, Chu Đức Việt, Nguyễn Minh Long: Thiết kế chế tạo thiết bị điều khiển động cơ điện xoay chiều ba pha phục vụ giảng dậy. The 5th Vietnam Conference on Automation (5th VICA). Hà Nội 10/2002, Hội nghị toàn quốc lần 5 về Tự động hóa

 132. Ng. Ph. Quang, Bùi Quốc Khánh, Phùng Ngọc Lân: Mô phỏng thời gian thực trong thiết kế hệ thống điều khiển / điều chỉnh. The 5th Vietnam Conference on Automation (5th VICA). Hà Nội 10/2002, Hội nghị toàn quốc lần 5 về Tự động hóa

 133. Ng. Ph. Quang: Động cơ từ kháng và triển vọng ứng dụng trong các hệ thống Mechatronics. Tuyển tập hội nghị toàn quốc lần 1 về Cơ điện tử (Proceedings of the 1st National Conference on Mechatronics), khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội 09/2002, tr. 354-365

 134. Ng. Ph. Quang: Về một phương pháp điều khiển động cơ xoay chiều ba pha không cần đo tốc độ quay (Speed Sensorless Control). Phần 2: Các ứng dụng của phương pháp. Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 5(22)2002, tr. 28-32

 135. Ng. Ph. Quang: Về một phương pháp điều khiển động cơ xoay chiều ba pha không cần đo tốc độ quay (Speed Sensorless Control). Phần 1: Tổng quan và cơ sở lý luận của phương pháp. Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 3(20)2002, tr. 48-51

 136. Ng. Ph. Quang: Lôgich mờ trong điều khiển động cơ dị bộ rotor lồng sóc nuôi bởi nghịch lưu nguồn áp. Phần 2: Khâu điều chỉnh mờ trên cơ sở phương pháp DSC. Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 7(12)2001, tr. 35-41

 137. Ng. Ph. Quang: Lôgich mờ trong điều khiển động cơ dị bộ rotor lồng sóc nuôi bởi nghịch lưu nguồn áp. Phần 1: Mô hình động cơ và phương pháp tự chỉnh (Direct Self-Control). Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 6(11)2001, tr. 17-22

 138. Ng. Ph. Quang: Nhận dạng điện trở rotor và điện cảm của động cơ dị bộ ba pha trên cơ sở phương pháp hàm nhậy. Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 5(10)2001, tr. 20-24

 139. Phùng Ngọc Lân, Lê Anh Tuấn, Ng. Ph. Quang: Vi xử lý tín hiệu trong mô phỏng thời gian thực qua ví dụ điều chỉnh mức hệ thống ba bình thông nhau. Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 4(9)2001, tr. 16-21

 140. Ng. Ph. Quang: Mô hình gián đoạn của động cơ xoay chiều ba pha trong thiết kế hệ thống truyền động điện tự động. Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 4(9)2001, tr. 22, 26-30

 141. Ng. Ph. Quang, Chu Đức Việt, Lưu Hồng Việt, Trần thị Thanh Yên, Chu Đình Đức, Ngô Quốc Tùng: Toolbox Motion Control: Tool for Motion Control Research based on MATLAB & Simulink: RESCCE‘2000, Japan–USA–Vietnam Workshop on Research and Education in Systems, Computation and Control Engineering, Ho Chi Minh City, 7-9 June 2000

 142. Ng. Ph. Quang, Lưu Hồng Việt, Chu Đức Việt: Intelligent electrical drives before the 21st century. RESCCE‘2000, Japan–USA–Vietnam Workshop on Research and Education in Systems, Computation and Control Engineering, Ho Chi Minh City, 7-9 June 2000

 143. Ng. Ph. Quang: Truyền động thông minh ở ngưỡng cửa của thế kỷ 21. The 4th Vietnam Conference on Automation (4th VICA), Hà Nội 4/2000, Hội nghị toàn quốc lần 4 về Tự động hóa, tr. 360-367

 144. Ng. Ph. Quang: Truyền động điện hay điều khiển các quá trình chuyển động: Hiện tại và tương lai. Kỳ 1: Kỹ thuật điều khiển động cơ điện. Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 3/2000, tr. 16-25

 145. Ng. Ph. Quang: Mô hình gián đoạn trên không gian trạng thái: công cụ thiết kế các hệ thống điều khiển truyền động điện. Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về ứng dụng toán học, Hà Nội 12/1999, Tóm tắt báo cáo, tr. 80

 146. Ng. Ph. Quang: Máy điện dị bộ nguồn kép dùng làm máy phát trong hệ thống phát điện chạy sức gió: Các thuật toán điều chỉnh bảo đảm phân ly giữa mômen và hệ số công suất. The 3rd Vietnam Conference on Automation (3rd VICA), Hà Nội 4/1998, Tuyển tập hội nghị toàn quốc lần 3 về Tự động hóa, tr. 413-437  

Sách xuất bản / Books:

 1. Ng. Ph. Quang: Praxis der feldorientierten Drehstromantriebsregelungen. Expert Verlag, 1993

 2. Ng. Ph. Quang: Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều ba pha. NXB Giáo dục, 1996, tái bản: 1998

 3. R. Schönfeld Bewegungssteuerungen. Springer, 1998. Ng. Ph. Quang: Kapitel 3 „Hard- und Softwarerealisierung“

 4. Ng. Ph. Quang, J.-A. Dittrich: Praxis der feldorientierten Drehstromantriebsregelungen. Expert Verlag, 1999

 5. Ng. Ph. Quang, J.-A. Dittrich: Truyền động điện thông minh. NXB Khoa học - Kỹ thuật, 2002, tái bản: 2005, 2006

 6. Ng. Ph. Quang: MATLAB & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động. NXB Khoa học - Kỹ thuật, 2003, tái bản: 2004, 2005, 2006, 2008

 7. Ng. Ph. Quang, J.-A. Dittrich: Vector Control of Three-Phase AC Machines – System Development in the Practice. Springer Berlin Heidelberg, 2008, 2nd Edition 2015

 8. Ng. Ph. Quang: Điều khiển vector truyền động điện xoay chiều ba pha. NXB Bách khoa Hà Nội, 2016

 9. Ng. Ph. Quang (Chủ biên): Tuyển tập các công trình khoa học thuộc lĩnh vực Đo lường - Điều khiển - Tự động hóa giai đoạn 2004-2018. NXB Bách khoa Hà Nội, 2019, tập 1: 2004-2014, tập 2: 2015-2016, tập 3: 2017-2018

 1. 2004-2007: Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước KC.06.20CN “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ phát điện bằng sức gió có công suất 10-30kW phù hợp với điều kiện Việt Nam

 2. 1998: Các thuật toán tự đưa vào vận hành hệ truyền động không đồng bộ không dùng cảm biến. Báo cáo dự án NC số 120201/60, TU Dresden

 3. 1997-1998: Nhận dạng và các chức năng tự khởi động cho hệ truyền động xoay chiều 3 pha, cài đặt trên biến tần thương mại REFU Drive500 (Cty TNHH REFU Elektronik, Metzingen, Đức) dựa trên cấu trúc kép SAB C167 & TMS 320C32. Siemens sử dụng các thuật toán này trên biến tần Simovert MasterDrive MC (Motion Control). Vòng điều khiển trong cùng của REFU Drive500 và MasterDrive MC giống nhau về cơ bản.

 4. 1997: Các thuật toán mới điều khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió
  Nghiên cứu phát triển các thuật toán ĐK hệ thống phát điện sức gió 620kVA sử dụng máy phát không đồng bộ nguồn kép. Thuộc khuôn khổ dự án EU kết hợp 3 đơn vị TU Dresden, Cty WINDTEC Ltd. (Völkermarkt bang Klagenfurt, Áo) và Cty ENERDRIVE Ltd. (Zürich, Switzerland)

 5. 1996: Điều khiển tựa từ thông hệ truyền động không đồng bộ không dùng cảm biến. Báo cáo dự án NC số 120201/70, TU Dresden

 6. 1996: Máy điện dị bộ nguồn kép dùng làm máy phát trong hệ thống phát điện chạy sức gió: Các thuật toán điều chỉnh bảo đảm phân ly giữa mômen mM và hệ số công suất cos. Báo cáo dự án NC số 120201/70, TU Dresden

 7. 1996: Các thuật toán ĐK tốc độ không sử dụng cảm biến, cài đặt thành công trên các hệ thương mại sau đây:

 • FU 402 Vectovar: SAB C167 & TMS 320C25
 • Compact drive của Công ty ITI Innotas (Zittau): SAB C167
 • Integraldrive của Công ty Technocon (Zürich, Schweiz): SAB80C166
 1. 1992-1995: Thế hệ thiết bị mới trên cơ sở nguyên lý tựa theo từ thông dựa trên cấu trúc kép SAB C167 & TMS 320C25: REFU Vectovar 402 (Siemens đưa ra thị trường dưới tên SIMOVERT 6SE42), Công ty TNHH REFU Elektronik, Metzingen, Đức

Ngoại ngữ / Languages:

1. Tiếng Anh: Khá

2. Tiếng Đức: Tốt

Kinh nghiệm giảng dạy công nghiệp / Teaching Experience in Industry

Đã hướng dẫn tốt nghiệp 120 Kỹ sư, 50 Thạc sĩ và 12 Tiến sĩ. Tất cả đều thuộc lĩnh vực “Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa”


Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Liên lạc với chúng tôi Liên lạc với chúng tôi

 

Thống kê truy nhập Thống kê truy nhập

2 8 8 2 3 2
Đang online: 73
Hôm nay: 606
Trong tuần: 784
Trong tháng: 17455