Truy cập nội dung luôn

Cán bộ Cán bộ

Quay lại

12. CN. Giang Hồng Quân

Lý lịch khoa học / Science Profile

Giang Hồng Quân

Ảnh

Địa chỉ / Address:

Phòng 202, Tòa nhà Hi-tech, ĐH Bách khoa Hà Nội

Di động / Phone:

024 3868 3518

Email:

quan.gianghong@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo / Education:

2015 – 2017:

Kỹ sư, Đại học Bách khoa Hà Nội

Chuyên ngành: Điều khiển tự động hóa

2008 - 2013:

Cử nhân, Đại học Bách khoa Hà Nội

Chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp

Quá trình công tác / Working Process:

2014 – nay: Chuyên viên, Viện Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa - ICEA, Đại học Bách khoa Hà Nội

Tạp chí và hội nghị quốc tế / International Conferences and Journals:

Tạp chí và hội nghị trong nước / National Conferences and Journals:

  1. Điều khiển ổ đỡ từ chủ động bằng phương pháp Backsteping Silding Mode Control, Control Active Magnetic Bearing with Backsteping Silding Mode Control - Giang Hồng Quân, Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Tùng Lâm, Giang Hồng Bắc - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 124 (01/2018).
  2. Phương pháp điều khiển hạn chế quá điều chỉnh cho ổ từ chủ động Giang Hồng Quân, Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Huy Phương - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 121 (09/2017).

Sách xuất bản / Books:

  1. 2015-2016: Đề tài NCKH cấp cơ sở Mã số T2016 -PC -182: “ Nghiên cứu ứngdụng bộ biến đổi điện tử công suất và điều khiển ổ từ” Đề tài cấp Sở KHCN HN,

Ngoại ngữ / Languages:

  1. Tiếng Anh:      Khá

Kinh nghiệm giảng dạy công nghiệp / Teaching Experience in Industry


Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Liên lạc với chúng tôi Liên lạc với chúng tôi

 

Thống kê truy nhập Thống kê truy nhập

2 8 8 2 2 3
Đang online: 116
Hôm nay: 597
Trong tuần: 775
Trong tháng: 17446