Truy cập nội dung luôn

Cán bộ Cán bộ

Quay lại

05. Th.S Nguyễn Thị Thúy Hồng

Lý lịch khoa học / Science Profile

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Ảnh

Địa chỉ / Address:

Phòng 301, Tòa nhà Hi-tech, ĐH Bách khoa Hà Nội

Di động / Phone:

024 3868 3518

Email:

Quá trình đào tạo / Education:

Quá trình công tác / Working Process:

Tạp chí và hội nghị quốc tế / International Conferences and Journals:

Tạp chí và hội nghị trong nước / National Conferences and Journals:

Sách xuất bản / Books:

Ngoại ngữ / Languages:

Kinh nghiệm giảng dạy công nghiệp / Teaching Experience in Industry


Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Liên lạc với chúng tôi Liên lạc với chúng tôi

 

Thống kê truy nhập Thống kê truy nhập

2 8 8 2 5 0
Đang online: 86
Hôm nay: 624
Trong tuần: 802
Trong tháng: 17473