Truy cập nội dung luôn

Các hướng nghiên cứu Các hướng nghiên cứu

  • Nghiên cứu phương pháp mô hình hóa và điều khiển hệ thống truyền tải năng lượng điện.
  • Nghiên cứu phương pháp mô hình hóa và kiểm soát các hệ thống phát điện mới dựa tên năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, sinh khối, khí sinh học, thủy triều), hệ thống năng lượng địa phương thông minh.
  • Nghiên cứu và thiết kế thiết bị điều khiển cho các hệ thống năng lượng tái tạo.

Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Kết nối với chúng tôi Kết nối với chúng tôi

 

Thống kê truy nhập Thống kê truy nhập

5 5 9 0 8 8
Đang online: 539
Hôm nay: 99
Trong tuần: 0
Trong tháng: 23734