Truy cập nội dung luôn

các hướng nghiên cứu các hướng nghiên cứu

  • Nghiên cứu, thiết kế và sản xuất bộ chuyển đổi AC-AC, AC-DC, DC-AC, DC-DC được sử dụng trong công nghệ tự động hóa.
  • Nghiên cứu và phát triển các mạch điện tử với việc áp dụng các công nghệ mới theo yêu cầu của các đối tác công nghiệp.
  • Nghiên cứu, thiết kế phần cứng và phận mềm điều khiển cho bộ truyền đổi và các thiết bị điện tử công suất

Công bố mới Công bố mới

- Thanh Ngo Ngoc, Eleonora Riva Sanseverino, Ninh Nguyen Quang, Pietro Romano, Fabio Viola, Binh Doan Van, Hoang Nguyen Huy, Thang Tran Trong, Quang Nguyen Phung, "A hierarchical architecture for increasing efficiency of large photovoltaic plants under non-homogeneous solar irradiation", Solar Energy, Volume 188, pp. 1306-1319, July 2019.

- PH Pham, KT Hoang, Dich Quang Nguyen, "Trapezoidal-shaped electrostatic comb-drive actuator with large displacement and high driving force density", Microsystem Technologies, January 2019.

- Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Dang Thanh Bui, "Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 131, pp. 1083-1094, March 2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG BỐ / FULL PUBLICATIONS

Kết nối với chúng tôi Kết nối với chúng tôi

 

thống kê truy cập thống kê truy cập

5 5 9 0 5 8
Đang online: 73
Hôm nay: 69
Trong tuần: 0
Trong tháng: 23704